Verblauwen

mgt-274-wegwezen-hier_bewerkt-2Steeds meer organisaties, zeker in de (semi-)overheidssfeer worden steeds blauwer. Met blauw wordt bedoeld dat de nadruk sterk ligt op structuur, rationaliteit, procedures, e.d.

De meeste organisaties hebben trouwens een autonome neiging tot verblauwen. In iedere organisatie vindt vrijwel vanzelf een toename plaats aan regels, procedures, beleid, etc. Terwijl er zelden regels worden geschrapt.

De Caluwé onderscheidt vijf kleuren die horen bij vijf te onderscheiden denkwijzen:
? Geel. Politiek, machtsgericht
? Blauw. Structuur, SMART
? Rood. Sociaal, verbinden, samenwerken
? Groen. Leren, verbinden, proces
? Wit. Filosofisch, eigen verantwoordelijkheid, chaostheorie, intuïtie

Verschillende soorten mensen voelen zich thuis bij de verschillende “denkkleuren”. Het probleem met “verblauwen” is dat dit slechts aansluit bij een deel van de medewerkers, de rest voelt zich er helemaal niet prettig bij, ervaart het als ballast en ondergaat negatieve inspiratie.

Het eindresultaat is dat vooral blauwen zich thuis voelen in verblauwde organisatie. Anderen verlaten deze organisaties of houden zich afzijdig. Daardoor wordt de organisatie nog blauwer. De diversiteit neemt af. De creativiteit neemt af. Omgaan met verandering wordt steeds moeizamer.
Vooral omdat organisaties, zoals gezegd, zelden schrappen in hun regels en procedures.
Blauwer wordt door de buitenwereld als bureaucratischer ervaren.

De uitdaging voor organisaties lijkt me voor de hand te liggen. Een organisatie moet het minimale op blauwe wijze borgen, zo werkt dat nou eenmaal. Enige regels en enige structuur zijn onontkoombaar. Daarnaast moet er vooral altijd ruimte blijven voor allerlei verschillende medewerkers om dingen op hun eigen wijze aan te pakken.

Lees ook: <em>Leren veranderen van de Caluwé en Vermaak.
Dit boek bij managementboek.nl en bij bol.com

Kommentieren ist momentan nicht möglich.