Idea Killing

idea-killing

Organisaties zijn gebaat bij innovatie. Innovatie is gebaat bij nieuwe ideeën. Ideeën moet je daarom de ruimte geven luidt het adagium. Het negeren of doden van ideeën hoort daar niet bij. Dat doodt creativiteit en demotiveert de inbrengers van de ideeën.

Maar, van alle ideeën die bedacht worden zijn er meestal maar een paar echt de moeite waard en/of levensvatbaar. Vooral onervaren mensen kunnen met de meest onnozele naïeve ideeën komen. Echt waar! Daar staat tegenover dat oudere meer ervaren medewerkers wellicht te weinig hun ideeën uiten. Waarschijnlijk omdat zoveel van hun ideeën in het verleden vroegtijdig zijn overleden.

Dus ideeën de ruimte geven, dat moet. Mensen die ideeën uiten moet je koesteren en waardering geven.

Maar:
Idea Killing is part of the management job

De kunst is dus om met alle respect die vereist is, wel duidelijke keuzes te maken.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.