Taakdifferentiatie en concurrentie

taakdifferentiatie

Het valt op dat in sommige organisaties sprake is van een enorme taakdifferentiatie. Het werk wordt uit elkaar gerafeld, allerlei mensen voeren van het totaal kleine stukjes uit. Dat is hun taak. Opvallend is dat je dit vaker ziet bij overheidsorganisaties en grote gebureaucratiseerde organisaties dan bij kleine private organisaties. Allerlei taken zijn vastgelegd in procedures, taakomschrijvingen en kruisjes- en ballenlijstjes met taken bevoegdheden, e.d.

In kleinere organisaties zie je dat veel taken gecombineerd worden door enkele personen. Er wordt veel minder vastgelegd dan waar sprake is van een forse taakdifferentiatie.

Ik vermoed een verband, namelijk: hoe minder concurrentie, hoe meer taakdifferentiatie. Vooral onder niet-productieven, onder stafdiensten, zie je dat. Het omgekeerde geldt volgens mij ook: is er veel taakdifferentiatie, dan is er weinig concurrentie.

Taakdifferentiatie verhoudt zich dan omgekeerd evenredig met het concurrentievermogen van een organisatie. Een toename aan taakdifferentiatie kan je als teken aan de wand zien. Als signaal dat een bedrijf de verkeerde kant op gaat!

Kommentieren ist momentan nicht möglich.