Geloof in eigen vermogen

geloof-in-eigen-vermogen

Als er prestatiedoelstellingen gekoppeld worden aan beloningen, is dat dan een teken dat de top van een organisatie niet gelooft in haar eigen vermogen anderen te overtuigen en hen achter hun doelen te krijgen? Ik vermoed van wel.

Mensen willen doorgaans graag goed presteren. Als jij duidelijk bent in je verwachtingen die je stelt aan medewerkers, dan zullen die medewerkers, of in ieder geval het grootste deel van hen, doen wat je van hen verwacht. Als je verwachtingen uitspreekt die kant nog wal raken, dan werkt het natuurlijk niet. Dus je moet wel verwachtingen uitspreken waar de medewerkers in geloven. Je moet iets snappen van de producten of diensten waar je mee bezig bent, van de omgeving, van de trends. En je moet een verhaal kunnen vertellen waarmee je duidelijk maakt waarom je wilt wat je wilt. In dat geval is het onvermijdelijk dat je volgers krijgt. Je verwachtingen worden vervult. Extra beloningen zijn niet nodig. Iedereen motiveert zichzelf tot grootse prestaties.

Ben je daartoe allemaal niet in staat, ja dan moet je waarschijnlijk naar andere middelen grijpen om toch gedaan te krijgen wat je wilt. Dan zijn financiële prikkels noodzakelijk, dan moet je het eigenbelang van je medewerkers aanspreken om toch te krijgen wat je wilt. Kortom je grijpt dan naar hulpmiddelen die eigenlijk niet nodig zouden moeten zijn.

Dit lijkt me in essentie een teken van onvermogen.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.