Het vernietigen van automatismen

het-vernietigen-van-automatismen

Hoeveel reorganisaties heeft u al meegemaakt? Weinig? Dan werkt u wellicht nog niet zo lang, of u werkt bij een organisatie die wel heel bijzonder is. De meeste organisaties doen veel aan reorganiseren. Elke onvolkomenheid leidt tot een reorganisatie. Een nieuwe manager, dat betekent: reorganiseren. Die reorganisatie wordt ongeveer honderd dagen na binnenkomst van de nieuwe man of vrouw aangekondigd. Daar kan je op wedden. De reukvlag moet gezet worden, immers!

Een probleem van reorganiseren is dat er allerlei automatismen worden vernietigd. Ach, dat kan je nog als bijkomende schade (?collateral damage?, zo u wilt) zien en accepteren. Wat managers vaak niet beseffen is hoeveel tijd (en dus ook: geld), moeite en vooral ook energie ze met die reorganisaties verspillen.

Automatismen kunnen als negatief worden gezien. Als je het woord “automatisme” gelijk stelt aan sturen op de automatische piloot zonder verder op te letten of dat nog wel zo wenselijk en slim is, ja, dan is dat negatief. Maar, er zijn heel veel automatismen in organisaties die betrekking hebben op tamelijk onschuldige processen. Als die blijven zoals ze altijd waren en als je precies weet wat je moet doen of bij wie je moet zijn als je met een bepaald probleem zit, dan is dat prettig. Het is smeerolie voor de organisatie omdat de mensen die het geld moeten verdienen zich niet teveel hoeven bezig te houden met beuzelarijen.

Wanneer je die automatismen vernietigd, dan geldt uiteraard het tegenovergestelde. Mensen in het primaire proces zijn opeens heel veel tijd kwijt om uit te vinden hoe ze de simpelste dingetjes kunnen regelen.
En dat zijn dingen waar mensen zich helemaal niet mee bezig willen houden, zeker niet als ze hoog opgeleid zijn. Dergelijke zaken leiden tot ergernis, het zijn regelrechte dissatisfiers, oftewel zaken die de motivatie aantasten (Lees ook: ?Motiverend vermogen?).

Deze zaken zijn een venijnig bijeffect van reorganisaties. Het zijn de dissatisfiers, waardoor mensen ontevreden raken. Met name hoogwaardige professionals kunnen zich hier mateloos aan storen. Dit is een van de oorzaken waardoor mensen om zich heen gaan kijken en waardoor ze uiteindelijk de organisatie verlaten.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.