Beoordelingssystematieken

maar-zou-je-niet-eens

Veel organisaties hebben hun beoordelingssystematiek vrij strak vastgelegd, Er zijn mensen dien dat ?geprofessionaliseerd? noemen. Er zijn functies beschreven, competenties uitgewerkt, er is bepaald welke competenties bij welke functies horen en welk niveau waarop de competentie wordt vervuld bij welk niveau binnen een functie behoort. Het doet soms wat potsierlijk aan, er zijn legio bedrijven waarbij aan elke functie vrij algemene competenties zijn gehangen, maar waar de kwaliteit van iemands taakuitoefening, ofwel van de inhoud van diens werk, van diens vak, geen onderdeel meer uitmaakt van de formele beoordelingssystematiek.

De systematiek lijkt dan weliswaar objectief, maar leidinggevenden komen in een knoop te zitten. Iemand scoort soms prima op de formeel te beoordelen competenties, maar schiet in zijn taakuitoefening ernstig tekort. Dus iemand krijgt conform de systematiek een ?onterechte? positieve beoordeling of hij krijgt een ?terechte? negatieve beoordeling waarbij het systeem wordt genegeerd. Allebei ongewenst, dunkt mij.

Maar, dat is eigenlijk niet eens het echte onderwerp waarover ik het hier wil hebben. Mijn grootste zorgpunt bij die beoordelingssystematieken is dat ze alleen maar (en hooguit) leiden tot krijgen wat je vroeg op het moment dat de systematiek werd opgesteld.

Dat klinkt misschien goed, maar het is de vraag of dat wel zo is. Je ?kokert? de ontwikkeling van mensen in een bepaald stramien. De systematiek is bevroren. Eigenlijk ontwikkel je de mensen helemaal niet, nee je laat ze zich ontwikkelen binnen de regels van het spel. Ze blijven hangen in een star stramien.

Intussen leven we in een steeds weer veranderende wereld. De dynamiek is groot. De eisen van gisteren kunnen morgen achterhaald zijn. De genoemde beoordelingssystematieken gaan daaraan voorbij. Die zijn gebaseerd op stabiliteit en op de veronderstelling dat je heden kan vastleggen waaraan mensen morgen moeten voldoen.

Ieder strak stramien van beoordelen is adequaat voor gisteren!

Kommentieren ist momentan nicht möglich.