SCRUM

scrum

Een van de problemen met SMART-doelstellingen (voor de definitie van SMART en de nadelen daarvan, lees: ?Stop SMART, be FUZZY!?) is dat de tijdspanne waarop doelen SMART worden geformuleerd vaak te lang is. Als de periode te lang is dan kan er tussentijds zoveel onverwachts gebeuren, dat het helemaal niet slim meer is om strak vast te houden aan de oorspronkelijke doelstellingen. Daarnaast geldt dat mensen zich planningen die langer dan enkele maanden vooruit liggen moeilijk eigen kunnen maken. Vaak zie je dat mensen die ergens maanden de tijd voor hebben, toch pas de laatste dagen voor de deadline starten met hun werkzaamheden. Activiteiten met een korte doorlooptijd vanaf heden zijn wel bevatbaar.

In de ICT wordt tegenwoordig veel gebruik gemaakt van de methode SCRUM (volg deze link voor meer informatie). Bij softwareontwikkeling met SCRUM worden in ?sprints? van een of enkele weken steeds deelproducten gerealiseerd. Voor die periode wordt wel vrij specifiek bepaald wat er gerealiseerd moet zijn na die periode. Zo je wilt, kan je zeggen dat daarbij gebruik wordt gemaakt van SMART-doelstellingen.

Eigenlijk is SCRUM daarmee een methodiek om SMART terug te brengen binnen aanvaardbare termijnen.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.