Losse onderdelen maken geen fiets/project

fietsIn het PM3-model ga ik uit van een ?holistisch? perspectief. Bij het managen van een project ben je continue bezig met de grote lijn en met kleine details. Je bent bezig met delen en met het geheel. Je denkt van voor naar achter en van achter naar voren.

Prince2 hanteert een meer mechanische reductionistische wereldvisie. Alles wordt uiteengerafeld. Het probleem is echter dat je geen geheel krijgt als je vele losse onderdelen bij elkaar voegt.

Je kan een fiets volledig uit elkaar halen en de onderdelen op een grote tafel uitstallen. Al die onderdelen bij elkaar maken geen fiets! Laat staan een fietstocht, wat de reden was waarom je überhaupt een fiets wilde.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.