De toekomst

nothing-is-really-changed

We leven in een wereld van voortdurende verandering. De technologie brengt ons steeds weer nieuwe zaken die invloed hebben op ons dagelijks leven, op onze manier van werken en op de wijze waarop we met elkaar omgaan. Innovatie leidt tot nieuwe producten die van groot belang zijn voor ontwerpers, makers, verkopers en kopers/gebruikers.

Daarnaast leidt de interactie tussen mensen, gebieden, landen, geloven en wereldbeschouwingen tot gebeurtenissen die ons eveneens beïnvloeden, die grote invloed hebben op onze manier van leven, ons gevoel van (on)veiligheid, onze economie, ons welbevinden, onze manier van leven en werken.

Ja, er is continue verandering.

De toekomst is moeilijk te voorspellen. Voorspellers hebben de neiging een toekomst te voorspellen die geheel anders is dan de werkelijkheid die we kennen. Voorspellers houden, zegt Taleb in “Antifragile“, van het moderne, ze leiden vaak aan neomania en hebben daardoor de neiging om te overdrijven.

In werkelijkheid zal de toekomst echter altijd meer op het heden lijken dan minder. Kevin Kelly beschrijft in ?What Technology Wants? hoe hij voor allerlei apparaten uit een postordercatalogus van Motgomery Ward uit 1894-1895 via internet nog steeds nieuw gefabriceerde equivalenten vond. Alles wat geweest is, lijkt nog steeds te koop te zijn. Technologie heeft een blijvend karakter. Technieken die volledig achterhaald lijken door vergaande mechanisatie en automatisering blijven voortbestaan. Er wordt nog steeds gebreid, geborduurd, enzovoort.

Taleb beschrijft het heel treffend.

Tonight I will be meeting friends in a restaurant (tavernas have existed for at least twenty-five centuries). I will be walking there wearing shoes hardly different from those worn fifty-three hundred years ago by the mummified man discovered in a glacier in the Austrian Alps. At the restaurant, I will be using silverware, a Mesopotamian technology, which qualifies as a ?killer application? given what it allows me to do to the leg of lamb, such as tear it apart while sparing my fingers from burns. I will be drinking wine, a liquid that has been in use for at least six millennia. The wine will be poured into glasses, an innovation claimed by my Lebanese compatriots to come from their Phoenician ancestors, and if you disagree about the source, we can say that glass objects have been sold by them as trinkets for at least twenty-nine hundred years. After the main course, I will have a somewhat younger technology, artisanal cheese, …
Bron: Antifragile

Misschien kunnen wij mensen daarom wel alle veranderingen adequaat verwerken en leren hanteren. Er is zo?n grote onderstroom aan vertrouwdheden dat er welbeschouwd helemaal niet zoveel veranderd. We komen thuis en de wereld direct om ons heen is een vertrouwde wereld. Wie weet?

Boekbespreking: Antifragile
Antifragile bij managementboek.nl en bij bol.com

Boekbespreking: What Technology Wants
De wil van de tecnologie bij managementboek.nl en bij bol.com

Kommentieren ist momentan nicht möglich.