Effectiviteit

effectiviteit

Uiteindelijk draait het in alle organisaties om de effectiviteit waarmee aan de doelstellingen wordt gewerkt. Hoe effectiever een organisatie is, hoe meer resultaat en hoe minder inspanning daarvoor nodig is.
Dus effectiviteit betekent met minimale inspanning het maximale voor elkaar krijgen. Wat effectiviteit is kan je uitdrukken in een ?formule? (zie afbeelding).

Enkele consequenties zijn eenvoudig af te leiden.

Als de inspanning toeneemt bij gelijkblijvende resultaten, dan neemt de effectiviteit af. Veel organisaties leiden hieraan. Er komt steeds meer management, meer managementondersteuning en meer staf, zonder positieve effecten op de resultaten. De effectiviteit wordt kleiner en kleiner.

Als de resultaten afnemen bij gelijkblijvende inspanning dan is eveneens sprake van vermindering van effectiviteit.

Als je meer resultaat kan bereiken tegen een gelijke inspanning dan neemt de effectiviteit toe. Veel organisaties jagen hun medewerkers op om dit te bereiken. Dat zou best wel eens even kunnen werken. Althans op de korte termijn. Op de lange termijn werkt dat niet. Het leidt alleen maar tot meer uitvallers en ziekteverlof en tot minder motivatie.

Als je in staat bent dezelfde resultaten te bereiken met minder inspanning, dan wordt je effectiever. Vaak wordt dit nagestreefd door organisaties efficiënter te maken. De gebruikelijke weg is dan dat managers en hun staf gaan bedenken hoe de direct-productieve medewerkers efficiënter kunnen werken. Helaas, de inspanningen die worden geleverd door managers en staf wegen niet op tegen de door hen bereikte efficiëntie. Minder management en minder staf heeft meer effect op de effectiviteit.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.