I’m a teal man in an orange world

teal-man

Toen ik Reinventing Organizations van Frederic Laloux las kwamen er wat gedachten bij mij op die verklaarden waarom ik me niet altijd helemaal prettig heb gevoeld in enkele organisaties waarin ik actief was (voor mijn bespreking van dit boek, volg deze link).

Laloux schetst in zijn boek verschillende ontwikkelingsstadia van organisaties. Teal organisaties zijn de nieuwste soort organisaties in die ontwikkeling. In teal organisaties is sprake van vergaand gedistribueerd leiderschap. Ze kennen allemaal een hoge mate van zelfsturing en ze hebben afscheid genomen van de instrumenten waar de zogenaamde ?oranje? organisaties bol van staan, zoals, functieomschrijvingen, KPI?s, SLA?s, vage missie statements, targets, bonussen, plannen, hiërarchische structuren, plannen en nog eens plannen, enzovoorts. Daartegenover werken teal organisaties vanuit een hoger doel. Dat doel geeft aan waar de organisatie voor op aarde is, het geeft impliciet sturing aan het denken en aan het handelen van alle medewerkers in zo?n organisatie. Het geeft houvast voor besluitvorming en voor de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie.

De overeenkomsten tussen alles wat Laloux als teal beschrijft en de teksten op mijn website en weblog zijn groot (zie bijvoorbeeld mijn credo). Ik heb altijd in organisaties gewerkt die in het oranje paradigma vallen. Waar ik kon heb ik altijd vanuit mijn eigen overtuigingen gewerkt, maar soms was dat heel moeilijk. Voor wie vanuit een oranje paradigma opereert is waarschijnlijk vrijwel onbegrijpelijk wat iemand doet die opereert vanuit de principes van teal.

Ik heb soms ook botsingen gehad met de andere ideeënwerelden. Ik heb me weleens vertwijfeld afgevraagd hoe ik moest uitleggen wat ik bedoelde en waarom ik de dingen deed zoals ik ze deed. Ik heb weleens bedacht dat voor zo?n uitleg een uitgebreide collegereeks nodig zou zijn. In onze snelle wereld is dat geen boodschap die je gemakkelijk kan brengen. Binnen een oranje wereld blijf je jezelf dan weleens een vreemde eend in de bijt voelen. Na het lezen van het boek van Laloux heb ik er in ieder geval een soort vocabulaire voor gevonden. Voor mijn werkwijze en omgeving heet het dan: ik denk en werk vanuit de gedachtewereld van een teal perspectief, maar deed dat vaak in een omgeving die vooral oranje was.

I?m a teal man in an orange world!

En dat geeft spanningen. Laloux ziet het niet lukken als een middenmanager probeert teal principes in alleen zijn organisatieonderdeel te implementeren.

Experience shows that efforts to bring Teal practices into subsets of organizations bear fruit, at best, only for a short while. If the CEO and the top leadership see the world through Amber or Orange lenses (Green?s tolerance allows for more hope), they will consider the Teal experiment frivolous, if not outright dangerous.

In De kwetsbaarheid van (nieuw) leiderschap gaf ik allerlei factoren aan waardoor nieuw leiderschap kwetsbaar is. Laloux constateert dat teal praktijken in organisaties met een ander paradigma net zo kwetsbaar is. Organisaties die ooit teal waren vielen snel terug naar traditionelere organisatievormen wanneer andere mensen (die dachten vanuit oudere paradigma?s) het voor het zeggen kregen.

The stories of AES and BSO/Origin illustrate that Teal organizational practices are vulnerable When investors and board members don?t share in the paradigm. Viewed through Conformist-Amber or Orange lenses, the Teal structures and practices stand out as foolish or even dangerous.

PRO6 managers, waar ik nu werk, is overgestapt naar holacracy. Een besturingsmethode die Laloux als een teal methode beschrijft. Wij zijn bij PRO6 managers nog niet zo lang geleden overgegaan op holacracy, maar het voelt goed. Ik ben meer op mijn plaats, dunkt me.

Vanuit PRO6 managers werk ik nog steeds vaak bij en voor klanten die helemaal oranje zijn. Wij willen verandering brengen, vaak met kleine beetjes, soms met iets grotere beetjes, en soms hopen we de kans te krijgen daarin veel verder te gaan. Met de inzet van ons nieuwe paradigma, onze kennis en ervaring willen we organisaties graag coachen naar een wereld die een beetje meer teal kleurt.

Boekbespreking “Reinventing Organizations
De citaten komen uit “Reinventing Organizations“. Dit boek bij managementboek.nl (EN) en bij bol.com (NL en EN).

Kommentieren ist momentan nicht möglich.