Verbeteren leidt tot meer management

meer-management

Verbeteren in organisaties is helaas vaak een zaak van en voor het management. De werkprocessen zijn vastgelegd in regels en procedures. Medewerkers hebben deze maar te volgen. Wellicht mogen ze verbetervoorstellen doen, maar besluiten over veranderingen in de regels en procedures zijn voorbehouden aan managers.

Ik heb zelf meegemaakt dat verbetervoorstellen die een collega en ik samen hadden opgesteld in een zwarte doos verdwenen. Oftewel, we hebben ze ingediend en er vervolgens nooit meer iets over gehoord. We hebben niet gehoord dat we onzin hadden ingediend, ook niet dat het zinvol was, niet wat er mee gebeurd is, of zelfs maar of er iets mee gebeurd is. Een zwarte doos. Ik kan u vertellen dat zoiets je de lust beneemt om ooit nog eens iets in te dienen.

Ik vrees dat dit in veel organisaties de actuele situatie is. In zo?n geval raakt de boel bevroren. Wat overigens op zichzelf al het grootste risico is van alle regels en procedures, van kwaliteitsborging conform de ISO-standaarden, etc.
Medewerkers leren af om veranderingen voor te stellen aan ?het systeem?. Als ze het wel doen hebben ze het gevoel tegen een muur te praten, dat motiveert niet echt om het nog eens te doen. Veranderingsinitiatieven vanuit medewerkers sterven zo een mooie dood.

Maar? alles loopt nooit op rolletjes. Ook al zijn de zaken goed geregeld, we leven in een dynamische wereld. Veranderingen in de buitenwereld leiden tot inadequate procedures, ondoelmatig handelen, inefficiënties en dergelijke. De bevroren papieren binnenwereld wordt steeds weer met verandering van buiten geconfronteerd, waar ze niet goed mee om kan gaan. De procedures behoeven ernstig aanpassing. Voortdurend.
Maar, de medewerkers zijn al murw geslagen. Medewerkers hebben geen lust meer om initiatieven te nemen. Ze raken gedemotiveerd of ze trekken zich terug in hun werk. De formele organisatie van de regels en procedures komt steeds meer los te staan van de feitelijke organisatie van het werk van alledag. Dus moet het management verandering brengen.

En zo hebben we het plaatje rond.

Verbeteren in organisaties leidt sluipenderwijs vaak tot meer managen. En meer managen leidt tot minder initiatieven van de medewerkers. De papieren wereld (ofwel: ?de systeemwereld.? Lees: Boekbespreking ?Verdraaide organisaties?) doodt initiatieven. Het management wordt steeds belangrijker, de mensen steeds? Juist: een negatieve spiraal.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.