Beslissers en wilskracht

ijskoud-waterRoy Baumeister en John Tierney beschrijven in ?Wilskracht? een experiment waarbij ze beslissers en niet-beslissers hun hand in ijskoud water lieten steken. De deelnemers aan het experiment moesten hun handen er zo lang mogelijk in laten. Ze ontdekten het volgende.

Om je hand in het water te houden is zelfbeheersing nodig. De beslissers bleken aanzienlijk eerder op te geven dan de niet-beslissers. Al die keuzes maken had blijkbaar hun wilskracht ondermijnd, en dit effect werd opnieuw waargenomen bij andere beslissingsoefeningen.

We leven in een wereld waarin binnen organisaties het heersende paradigma er een is waarin denken en doen volledig zijn gescheiden. Het beslissen is voorbehouden aan lijnmanagers. Medewerkers hebben zeer beperkte bevoegdheden.

Er zijn vernieuwingen gaande waarbij steeds meer bevoegdheden bij medewerkers worden gelegd, Heel verstandig. Als we het leiderschap, de bevoegdheden spreiden in de organisatie, dan voorkomen we dat er een kleine groep mensen raakt uitgeput omdat zij alle besluiten moeten nemen.

Kortom, het delen van besluitvorming, empowerment, is verstandig.

Bron citaat: “Wilskracht“.
Dit boek bij managementboek.nl en bij bol.com.
Boekbespreking “Wilskracht.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.