Objectives and Key Results (OKR’s)

okrObjectives and Key Results (OKR’s), Persoonlijke Ontwikkel Plannen (POP’s), Persoonlijke ontwikkel- en leerdoelen die tussen organisatie en individu worden afgesproken komen vooral voort uit een HRM-visie op organisaties. Ofwel: de organisatie bepaalt wat zij wil, stelt zich doelen en bepaalt waar medewerkers aan moeten voldoen. De leerdoelen voor medewerkers komen niet echt bij hen zelf vandaan, maar komen voort uit hetgeen de organisatie van zijn middelen verwacht, van zijn (human) resources. Mensen worden daarbij eigenlijk niet anders behandeld, dan bijvoorbeeld machines. Als een machine niet meer voldoet dan wordt hij vervangen of gereviseerd. Opleidingen voor medewerkers komen bij een HRM-visie voort uit de behoefte aan revisie van de (human) resources.

OKR’s zijn een vooruitgang ten opzichte van de oude wereld van de Balanced Scorecards en andere methoden waarbij voor de langere termijn doelstellingen SMART worden vastgelegd. OKR?s onderkennen dat FUZZY-doelen voor de lange termijn beter werken. De doelen worden ambitieuzer en het is niet erg als ze niet allemaal gehaald worden.

Maar, ze komen nog steeds vanuit de organisatie, niet vanuit de mensen.

Waar ze ook aan voorbij gaan is dat mensen de neiging hebben om overeengekomen doelen na te streven. Dat lijkt heel mooi, want dat wil je ook. Maar, dat betekent ook dat medewerkers wat dagelijks op hun pad komt minder aandacht zullen geven. Dat is de prijs van een focus, je ziet datgene waarop je focust en heel veel anderen dingen niet (lees: “De onzichtbare gorilla” en bekijk de video). Je laat op de weg naar het behalen van een OKR wellicht andere veel interessantere zaken liggen. Het is geen zoektocht meer van het individu dat op reis is door het leven, het is een handelen naar een vooraf vastgelegd einddoel.

Het is werken vanuit de systeemwereld, niet vanuit de leefwereld.

Ergens in het midden ligt de gulden weg. Wel verbondenheid met de organisatiedoelen, geen persoonlijke luchtfietserij, maar wel doelen vanuit het individu.

Lees “Stop SMART be FUZZY!

Kommentieren ist momentan nicht möglich.