Leren en Toyota

Autofabriek

In ?Het plan is niet het gerecht? schreef ik ?Goede mensen werven, hen verder ontwikkelen en koesteren is nog steeds de meest doorslaggevende factor voor het realiseren van succes!?. Een bedrijf waar dat goed wordt begrepen is Toyota. In dat bedrijf helpen mentoren hun medewerkers zich te ontwikkelen. Nieuwe medewerkers worden geholpen in een ontdekkingstocht, waarbij ze zich de manier waarop binnen Toyota wordt verbeterd met vallen en opstaan eigen maken.
In Toyota Kata doet Mike Rother hiervan verslag.

At Toyota the goal is not necessarily to develop the very best solution today, but to develop the capability of the people in the organization to solve problems. The mentor gets no extra points for having a better idea than the mentee. Of course the solution must be good enough to serve the customer, but beyond that, having the most perfect solution now is not what Toyota is thinking about. Toyota is thinking about developing the capability of its people.

De minst voor zijn taken ontwikkelde medewerker is altijd de zwakste schakel. Toyota lost dit niet op door medewerkers in te kapselen in procedures waarin precies beschreven staat wat iemand moet doen en op welke manier. Nee, Toyota richt zich op het leren van de individuele medewerker vanuit het besef dat dit uiteindelijk bepalend is voor de kwaliteit van ieder eindproduct. Leren is daarbij belangrijker dan het beste resultaat op de korte termijn.

De mentoren binnen Toyota dagen hun medewerkers continue uit zelf na te denken, zelf het probleem diep te doorgronden en vervolgens zelf met oplossingen te komen. De uitkomst is niet per se een oplossing die de mentor zelf zou kiezen, maar een oplossing die ?goed genoeg? is.

The mentee is given a challenge, a problem, and is expected to make mistakes along the way, on a small scale. Those very mistakes show the mentor what behaviors the mentee needs to practice and what inputs the mentor should give. By asking questions and observing how the mentee responds, the mentor learns what the mentee is thinking. The mentor then provides guidance to move the mentee into the corridor of thinking and acting prescribed by the improvement kata.

Citaten uit: Mike Rother, Toyota Kata, McGraw-Hill, 2010

Boekbespreking van “Toyota Kata

Kommentieren ist momentan nicht möglich.