Dissonanten

advocaat-van-de-duivel

Mensen houden van hen die op hen lijken. Mensen houden niet van hen die afwijken. De dissonant wordt niet gewaardeerd. De dissonant is echter wel degene die met zijn kritische houding bijdraagt aan betere besluiten.

Wie teveel dikke bomen op de weg ziet en zich daardoor laat weerhouden de weg te volgen, die komt nergens behalve waar hij al was. Wie op pad gaat en blind is voor de dikke bomen rijdt zich te pletter. Wie ruimte geeft aan de advocaat van de duivel die is zich bewust van de dikke bomen en kan een route kiezen waardoor hij de bomen ontwijkt of een methode bedenken waardoor hij de bomen velt, of ?
Wie de risico?s kent die hij tegen kan komen, bereidt zich daarop voor en heeft een grotere kans van slagen om zijn einddoel te bereiken.

Maar, zoals uit het genoemde onderzoek blijkt, mensen pruimen de ?zwartkijkers? niet. Ze hebben ze liever niet om zich heen.

Omdat mensen zoeken naar gelijken en omdat ze niet-gelijken liever buitensluiten daalt het vermogen tot het nemen van kwalitatief hoogwaardige besluiten.

De hang naar consensus leidt tot regressie naar middelmatigheid.

Ziedaar het belang van diversiteit in organisaties. Diversiteit van invalshoeken en ideeën.

Citaat uit: Leike van Oss & Jaap van ‘t Hek, Onveranderbaarheid van organisaties, Mediawerf Uitgevers, 2009
Boekbespreking van dit boek.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.