Emergence van ideeën

emergence-van-ideeen-citaat-popper

Hoe dringt nieuwe kennis door in de inner crowd, de smalle en de brede massa? Iets raakt in kleine kring bekend en wordt binnen die kring evident. Het kost tijd voor er een grotere kring ontstaat waarbinnen die evidentie leeft. Dan komt de kennis in handboeken en schoolboeken terecht. Daarna leert iedereen het op die manier en wordt het common sense of common knowledge.

Maar, dat wil nog niet zeggen dat alle beste ideeën het tot het niveau van common sense/knowledge brengen. Ook wil het niet zeggen dat de common knowledge juist is.

Hele goede ideeën kunnen verloren gaan door geloof in iets dat tot schijnbaar betere ideeën leidt.
Dat die ideeën niet beter waren komt nooit meer aan het licht, simpelweg omdat de oude ideeën uit het algemene bewustzijn zijn verdwenen.
Zo kunnen ook waanideeën bij grote groepen mensen postvatten.
De confrontatie blijft uit. Want wat onbekend is (ofwel: uit het collectieve bewustzijn verdreven) wordt nooit vergeleken met datgene wat wel bekend is. Dat kan namelijk niet, anders was het onbekende, de verloren kennis, niet onbekend.

schema

Het aantal kenners en toepassers wordt steeds groter. Het wordt moeilijker om nieuwe ideeën te introduceren die in de plaats van de oude zouden moeten komen. Hoe meer we met zijn allen (menen te) weten, hoe meer ideeën vastroesten? Ze worden onbekritiseerd doorgegeven. Ze krijgen alle kans om zich voort te planeten binnen de groep aanhangers. Kennis is incestueus.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.