Evolutie van ideeën

evolutie-van-ideeen-citaat-taleb

Als Taleb in het voorgaande citaat gelijk heeft en de evolutie van ideeën vindt pas plaats met het overleven of overlijden van de dragers van die ideeën, dan kunnen er generaties overheen gaan voor oude ideeën echt zijn verdwenen.

Of heeft hij ongelijk?!

Ideeën overleven soms ook omdat ze geen kwaad kunnen. Dat klopt. Vervlogen ideeën kunnen zo maar weer opnieuw opvlammen. Dit geldt meer voor ideeën, dan voor de toevallige mutaties die de evolutie in de natuur voeden. Ideeën liggen niet alleen vast in de mensen die deze ideeën meedragen, maar ook op allerlei informatiedragers. Ideeën lijken maar niet uit te kunnen sterven. Soms worden ze een poosje vergeten, en opeens pikt iemand ze weer op.
Is de maatschappij zo verweven geraakt dat zelfs de meest abjecte ideeën zodoende beschermd worden? Missen we wellicht juist het reinigende effect van de evolutie? In de natuur sterven vele soorten uit. Menselijke voorwerpen en ideeën hebben echter de neiging om maar niet te willen verdwijnen (lees ook: ?De toekomst?). Hoe komt dit?

Veel ideeën zijn niet onderscheidend genoeg. Dus leveren ze geen voor- of nadeel op. Dat soort ideeën overleeft ook. Net als allerlei zaken in de natuur overleven die geen enkel voordeel meer opleveren, maar ook geen nadeel. Ons stuitje bijvoorbeeld.
Veel voorwerpen blijven voortbestaan. Er zijn voldoende niches waarbinnen ze kunnen overleven, biotopen waarin ze floreren. Vaak als nostalgisch voorwerp, als decoratie.
Mensen houden de geschiedenis vast. Ideeën die echt beter zijn, zoals samenwerking tussen landen (de EU bijvoorbeeld) of vrede vertonen zelf weinig glans. Mensen vertonen een hang naar het sensationele. Daardoor gaan niet-spectaculaire, maar waardevolle ideeën soms verloren.
Mensen vertonen een hang naar uitgesproken denkbeelden, naar het gemakkelijk begrijpbare. De nuance verliest het daarvan.

Ideeën op zich vertonen biologisch gezien onvoldoende voor- of nadeel.

Bedrijven in een markt zijn aan evolutionaire processen onderworpen. Ideeën die deze bedrijven drijven, hebben effect op hun vermogen te overleven en op hun kansen op succes.
Die ideeën zijn, gezien het voorgaande, kwetsbaar. Want ook voor bedrijven geldt dat waardevolle ideeën vaak niet spectaculair, nauwelijks benoembaar zijn en daardoor snel veronachtzaamd worden.
Veel theorieën zijn op zich voor bedrijven niet schadelijk. Hooguit kan je stellen dat ze veel managementaandacht en middelen vergen. Dat vormt een nadeel.

Wat zijn de evolutionaire drijvers van bedrijven? Nou, bijvoorbeeld:
? Creativiteit
? Lef
? Beweeglijkheid
? Flexibiliteit

Maar, een uitstekend product met een langdurige aanhoudende vraag tegen een redelijke prijs, dat werkt ook positief.

Mensen hebben geen collectief geheugen. Bovendien worden herinneringen in de loop van de tijd slechter onthouden, ze worden vager en vager. De herinnering aan de oorlog voorkomt een tijdje de volgende oorlog. Maar, als hij verzwakt, en als hij bij jongeren ontbreekt, dan slaat de vlam gewoon weer in de pan.

Ik besef het. Dit is geen opbeurend verhaal.

Boekbespreking: “Antifragile

Kommentieren ist momentan nicht möglich.