Survival van de fout(st)en

Het volgen van heersende managementscholen en managementmodes geeft geen concurrentievoordelen, maar ook geen concurrentienadelen. Iedereen doet het namelijk. Iedereen volgt dezelfde methodes en ideeën. Sommige van die ideeën zijn op drogredenen gebaseerd. Sommige methoden op veronderstellingen die niet waar te maken zijn.
Bedrijven doen het niet goed of slecht vanwege die inzichten en ideeën, maar ondanks. De invloed van het management wordt sowieso schromelijk overschat. De dingen die managers doen, de ideeën die zij aanhangen, de methoden die zij invoeren, het maakt allemaal niet zoveel uit. De invloed op het werk waar uiteindelijk geld mee wordt verdiend is vaak erg beperkt. Soms jammer, meestal gelukkig.
Maar, zou je kunnen denken, bedrijven die domme methodes hanteren, die zaken implementeren die alleen maar geld kosten en die niets bijdragen aan de resultaten, die kunnen toch niet overleven? Die gaan toch failliet? Die zouden toch jammerlijk falen in de grote boze buitenwereld in de concurrentie met hun evenknieën? Ja, dat zou kunnen, ware het niet dat alle bedrijven het doen. En als iedereen dezelfde foute dingen doet, of dezelfde dingen fout doet, dan baat dit je weliswaar niet, maar het schaadt je ook niet. Als jouw concurrenten aan dezelfde zaken tijd en geld verspillen, dan schaadt het je concurrentiepositie niet. Net zo min als het je concurrentiepositie baat, uiteraard.
Dus: ook al doe je iets doms, als iedereen dat doet, dan kan je nog steeds winst maken.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.