Welvaart van bedrijven

20120829-for-sale-money

Volgens William J. Bernstein zijn er vier voorwaarden waaraan wij onze welvaart danken:
? De waarborg op eigendomsrechten, zowel fysiek, als intellectueel en persoonlijk;
? De aanwezigheid van rationeel gefundeerde wetenschap, met name van methodieken om de wereld te onderzoeken en te interpreteren;
? De aanwezigheid van goedkoop kapitaal dat gemakkelijk beschikbaar kan worden gesteld om nieuwe uitvindingen te ontwikkelen en te produceren;
? De aanwezigheid van infrastructuur voor communicatie en voor snel transport van mensen en goederen.

Het viel mij op dat ook de welvaart van bedrijven is te koppelen aan deze vier voorwaarden. Kijk maar.

De waarborg van eigendomsrecht
Staten waarin het eigendomsrecht wordt gewaarborgd floreren beter dan staten waarin de burger van alles wat hij bezit beroofd kan worden. Door het waarborgen van bepaalde rechten hebben alle burgers de mogelijkheid bezit op te bouwen en ruimer te leven door te ondernemen en hard te werken. Wanneer iedereen die mogelijkheid heeft, dan wordt daar ook gebruik van gemaakt waardoor uiteindelijk iedereen ervan mee profiteert. De algemene welvaart floreert bij de mogelijkheid om zelf de rijkdom te verwerven.
Wel, als bedrijven geen roofbouw op hun omgeving plegen, maar zorgen dat zij op duurzame wijze activiteiten uitoefenen, dan zullen zij het beter doen dan bedrijven die op slinkse wijze voordelen proberen te halen die weinig te maken hebben met hun kernactiviteiten.

De aanwezigheid van rationele wetenschappelijkheid
Bedrijven varen wel bij innovatie. Innovatie geeft hen een concurrentievoordeel. Ruimte voor innovatie ontstaat daar waar ruimte wordt gegeven aan andersdenkenden aan diversiteit, aan enige vorm van subversiviteit. Die bedrijven waar veel kan, waar denken buiten de gebaande paden wordt aangemoedigd zullen sterker innoveren en daarmee beter presteren.
Te vaak zijn organisaties nog strak hiërarchisch ingericht, te vaak nog is er sprake van een starre strakke commandostructuur, te vaak nog moet iemand toestemming vragen om dingen te mogen. Organisaties die meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij medewerkers (durven) leggen, zijn absoluut in het voordeel ten opzichte van hun collega-bedrijven.

De aanwezigheid van goedkoop kapitaal
Ja, wie zorgt dat hij solvabel en stabiel is, die kan ook goedkoper lenen dan zijn concurrenten. Dit is absoluut een concurrentievoordeel.

De aanwezigheid van infrastructuur
Bedrijven die investeren in hun ICT en andere vormen van infrastructuur bevorderen hun beweeglijkheid en vooral hun snelheid van handelen. Dat is wellicht soms geen onderscheidend concurrentieaspect meer, maar zorg je er niet voor, dan ben je absoluut in het nadeel.

Bespreking The Birth of Plenty van Bernstein.

Kommentieren ist momentan nicht möglich.