Share             

 

De testpaginaīs

Test uw Leidinggevende, de "Baastest" 

De werking van dit formulier spreekt voor zich. De eerste reeks gegevens is vooral bedoeld om statistische analyses mee te kunnen uitvoeren. Daarna volgen de beoordelingsvragen met betrekking tot uw leidinggevende. Tot slot volgt een aantal vrij invulbare velden waarin u "losse" feedback kunt geven.

[FrontPage Resultaten opslaan-onderdeel]

          Hierna eerst een aantal algemene vragen over uw leidinggevende.

De naam van mijn leidinggevende is: 

Naam
Geslacht Mannelijk Vrouwelijk

Hij/zij is wel/niet mijn direct leidinggevende
Met niet-direct leidinggevende worden de leidinggevenden boven uw directe "baas" bedoeld.


Zijn/haar managementpositie kenmerk ik als:

bestuurder
topmanagement
middle management
projectleider
primus inter pares

Zijn/haar ervaring als leidinggevende kenmerk ik als:

zeer beperkt
beperkt
uitgebreid
zeer uitgebreid

Zijn/haar ervaring op zijn huidige positie kenmerk ik als:

zeer beperkt
beperkt
uitgebreid
zeer uitgebreid

Nu een aantal gegevens over uzelf, deze worden niet op het resultaatformulier weergegeven.

Mijn gegevens

Naam
Leeftijd
Geslacht Mannelijk Vrouwelijk

Mijn werkervaring (in jaren)


Mijn arbeidsrelatie met het bedrijf waarin ik en mijn leidinggevende opereren:

vaste dienst
contractbasis
ingehuurd (via uitzendbureau)
gedetacheerd (via adviesbureau, o.i.d.)

Hierna volgen de vragen over uw leidinggevende. U dient een beoordelingscijfer tussen 1 en 9 te geven. Een "9" geeft aan dat u het er geheel mee eens bent dat de zin betrekking heeft op uw leidinggevende. Een "1" geeft aan dat uw leidinggevende de genoemde eigenschap volledig mist. Alle cijfers daartussen geven uw nuances weer. Als u het echt niet weet, vult u een "5" in.

Hij/zij kent de omgeving waarin wij acteren en de veranderingen die daarin optreden

(1-9)

Hij/zij komt met haalbare en concrete acties die sporen met zijn/haar visie en doelen

(1-9)

Zijn/haar schriftelijke vaardigheid is uitstekend

(1-9)

Hij/zij respecteert zijn/haar medewerkers

(1-9)

Hij/zij geeft complimenten en beloont waar het kan

(1-9)

Hij/zij is in staat zijn/haar ideeŽn en visie op een dusdanige wijze neer te zetten dat ieder deze begrijpt

(1-9)

Hij/zij is in staat trends in de omgeving waarin wij acteren te onderkennen en het belang daarvan voor onze organisatie in te schatten

(1-9)

Hij/zij weet iedereen te overtuigen van de juistheid en noodzakelijkheid van zijn/haar ideeŽn en de door hem/haar uitgezette acties

(1-9)

Hij/zij kan uitstekend luisteren

(1-9)

Wanneer zich een probleem voordoet zal hij/zij het altijd onmiddellijk oppakken en oplossen (voor zover dat binnen zijn/haar vermogens ligt)

(1-9)

Hij/zij weet veel van het vakgebied en over de specifieke eigenaardigheden van het metier waarin wij werkzaam zijn

(1-9)

Hij/zij is in staat te beoordelen of ideeŽn en activiteiten sporen met de visie, missie en doelstellingen van de organisatie en hem-/haarzelf

(1-9)

Hij/zij kan goed communiceren, presenteren en speachen

(1-9)

Hij/zij is in staat een wij-gevoel te wekken bij de mensen die onder zijn/haar verantwoordelijkheid werken

(1-9)

Hij/zij spreekt mensen aan maar straft niet of slechts bij uitzondering

(1-9)

Hij/zij kan omgaan met grote hoeveelheden informatie van verschillende aard

(1-9)

Hij/zij kan goed inschatten welke medewerkers behoefte hebben aan ondersteuning en biedt hen de juiste ondersteuning aan wanneer (en slechts wanneer) dat nodig is

(1-9)

Hij/zij is in staat zijn/haar medewerkers met plezier te laten werken, ook wanneer de te verrichten activiteit hen (enigszins) tegenstaat

(1-9)

Hij/zij laat iedereen tot de grenzen van hun kunnen presteren (en zelfs meer dan dat)

(1-9)

Hij/zij geeft zijn medewerkers veel vertrouwen en verantwoordelijkheden

(1-9)

 

Met de navolgende vraag geeft u een algemeen rapportcijfer aan uw leidinggevende. Alle voorgaande vragen hadden betrekking op leiderschapseigenschappen en (bijvoorbeeld) niet op andere managementvaardigheden en -kennis. Deze vraag gaat over het totale functioneren van uw leidinggevende.

De functievervulling van mijn leidinggevende waardeer ik met het volgende rapportcijfer:

(1-9)

 

In de volgende tekstblokken kunt u met "vrije tekst" uw feedback geven.

Geef hierna de goede eigenschappen van uw leidinggevende.


Geef hierna verbeterpunten voor uw leidinggevende.


In het navolgende tekstblok kunt u opmerkingen, reacties, e.d. kwijt.


 

Copyright © 2001- 2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved.
Herzien/Revised: 18 maart 2017