Share             

 

De testpaginaīs

Test uw eigen leidinggevende capaciteiten, de "Zelftest" 

De werking van dit formulier spreekt voor zich. De eerste reeks gegevens is vooral bedoeld om statistische analyses mee te kunnen uitvoeren. Daarna volgen de vragen waarmee u uzelf beoordeelt. Tot slot volgt een invulbaar veld waarin u "losse" opmerkingen kwijt kunt. 

[FrontPage Resultaten opslaan-onderdeel]

          Hierna eerst een aantal algemene vragen over uzelf.

Mijn managementpositie kenmerk ik als: 

bestuurder
topmanagement
middle management
projectleider
primus inter pares

Mijn ervaring als leidinggevende kenmerk ik als:

zeer beperkt
beperkt
uitgebreid
zeer uitgebreid

Mijn ervaring op mijn huidige positie kenmerk ik als:

zeer beperkt
beperkt
uitgebreid
zeer uitgebreid

Mijn gegevens

Naam
Leeftijd
Geslacht Mannelijk Vrouwelijk

Mijn werkervaring (in jaren)


Hierna volgen de eigenlijke beoordelingsvragen. U dient een beoordelingscijfer tussen 1 en 9 te geven. Een "9" geeft aan dat u het er geheel mee eens bent dat de zin betrekking heeft op u. Een "1" geeft aan dat u de genoemde eigenschap volledig mist. Alle cijfers daartussen geven uw nuances weer. Als u het echt niet weet, vult u een "5" in.

Ik ken de omgeving waarin wij acteren en de veranderingen die daarin optreden

(1-9)

Ik kom met haalbare en concrete acties die sporen met mijn visie en doelen

(1-9)

Mijn schriftelijke vaardigheid is uitstekend

(1-9)

Ik respecteer mijn medewerkers

(1-9)

Ik geef complimenten en beloon waar het kan

(1-9)

Ik ben in staat mijn ideeŽn en visie op een dusdanige wijze neer te zetten dat ieder deze begrijpt

(1-9)

Ik ben in staat trends in de omgeving waarin wij acteren te onderkennen en het belang daarvan voor onze organisatie in te schatten

(1-9)

Ik weet iedereen te overtuigen van de juistheid en noodzakelijkheid van mijn ideeŽn en de door mij uitgezette acties

(1-9)

Ik kan uitstekend luisteren

(1-9)

Wanneer zich een probleem voordoet zal ik het altijd onmiddellijk oppakken en oplossen (voor zover dat binnen mijn vermogens ligt)

(1-9)

Ik weet veel van het vakgebied en over de specifieke eigenaardigheden van het metier waarin wij werkzaam zijn

(1-9)

Ik ben in staat te beoordelen of ideeŽn en activiteiten sporen met de visie, missie en doelstellingen van de organisatie en mijzelf

(1-9)

Ik kan goed communiceren, presenteren en speachen

(1-9)

Ik ben in staat een wij-gevoel te wekken bij de mensen die onder mijn verantwoordelijkheid werken

(1-9)

Ik spreek mensen aan maar straf niet, of slechts bij uitzondering

(1-9)

Ik kan omgaan met grote hoeveelheden informatie van verschillende aard

(1-9)

Ik kan goed inschatten welke medewerkers behoefte hebben aan ondersteuning en bied hen de juiste ondersteuning aan wanneer (en slechts wanneer) dat nodig is

(1-9)

Ik ben in staat mijn medewerkers met plezier te laten werken, ook wanneer de te verrichten activiteit hen (enigszins) tegenstaat

(1-9)

Ik laat iedereen tot de grenzen van zijn/haar kunnen presteren (en zelfs meer dan dat)

(1-9)

Ik geef mijn medewerkers veel vertrouwen en verantwoordelijkheden

(1-9)

 

Met de navolgende vraag geeft u een algemeen rapportcijfer over uzelf. Alle voorgaande vragen hadden betrekking op leiderschapseigenschappen en (bijvoorbeeld) niet op andere managementvaardigheden en -kennis. Deze vraag gaat over het totale functioneren van u als leidinggevende.

De functievervulling van mij als leidinggevende waardeer ik met het volgende rapportcijfer:

(1-9)

 

In het volgende tekstblok kunt u met "vrije tekst" opmerkingen kwijt. 

Copyright © 2001- 2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved.
Herzien/Revised: 18 maart 2017