Share             

 

 

Leiderschap
Management
Projectmanagement
Test
Actueel
Terzijde
Overzicht artikelen
Boekbesprekingen
Deze website
Wie ben ik?

Links

Home
Contact
Sitemap
Logboek

Zoeken

Aanbevolen:

Boekbespreking

 

     

bol.com Partner

 


English pages

Leiderschap

Op deze paginaīs zijn de volgende artikelen te lezen:

Leiderschap, een inleiding
Een inleiding met als doel uitgebreider bezoek aan deze site enige richting te geven.

Leiderschapsschema
Een schema waarin is verbeeld hoe leiderschap werkt. Met toelichtende tekst.

Nieuw leiderschap, theorie en praktijk
Het eerste artikel in een reeks over het fenomeen "leiderschap". In dit artikel stel ik dat "nieuw" leiderschap slechts mondjesmaat van de grond komt en geef daar een verklaring voor.

Legitimiteit, beoordelingsmaatstaf van medewerkers
Legitimiteit is de beoordelingsmaatstaf waarmee medewerkers hun leidinggevenden beoordelen. Beoordeling door medewerkers is de beste weg om verandering in leiderschap te bereiken.

De legitimiteit van leiderschap ontrafeld
In dit stuk wordt de legitimiteit van het leiderschap ontrafeld. De eigenschappen die een leider tot leider maken worden benoemd.

Bezieling en leiderschap
Hierin wordt de relatie tussen bezieling, arbeidsmotivatie en doelvervlechting onderzocht.

Bezieling en ethiek
Dit artikel bevat de stelling dat het ontkoppelen van bezieling en eindproduct de verklaring is voor de overgave waarmee mensen zich aan het meest extreme wagen.

De hiŽrarchie en de grenzen van het leiderschap
Vanuit de leiderschapeigenschappen wordt gekeken naar de consequenties daarvan voor het leiderschap in grote organisaties. Er blijkt dat aan het leiderschap grenzen kunnen worden gesteld.

Leiderschap, concern en werkeenheid
De beperkingen die in het vorige artikel zijn toegelicht hebben consequenties voor de manier waarop concerns zich opbouwen. Een business unit functioneert optimaal als haar leiderschap optimaal functioneert. De legt bedrijven beperkingen op in hun diversiteit.

Nieuwe markten
Opportunisme en ondernemerschap mogen ook buiten de kernactiviteiten vorm krijgen. Rond deze activiteiten gelden wel bepaalde aandachtspunten.

Kroonprinsendrama
Een verklaring voor het verschijnsel in bedrijven dat "benoemde" kroonprinsen zelden de nieuwe leiders worden.

Projectmanagement, school voor leiderschap
In dit artikel besteed ik aandacht aan die aspecten van projectmanagement die positief werken op het ontwikkelen van iemands leiderschapskwaliteiten.

Macht en de leider
Een verkenning van macht in relatie tot leiderschap.

Compromis of visie?
Waarom werkt het opstellen van visie, missie en doelstellingen vaak niet positief?

Bedrijven als organismen
Een vergelijking tussen bedrijven en organismen. Over groei, overleven en de zin of onzin van diversificatie.

De kwetsbaarheid van (nieuw) leiderschap
Waarin allerlei redenen worden gegeven waardoor nieuw leiderschap moeilijk doorbreekt in organisaties.

Kerncompetenties en leiderschap
Een vergelijking van het belang van kerncompetenties en materiedeskundigheid voor organisaties.

Vuilnisvat en leiderschap
Over vuilnisvatbesluitvorming volgens Caluwť en Vermaak en leiderschap.

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

 

Leiderschap
artikelen over dit onderwerp
Test
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Actueel
aandacht voor actuele onderwerpen
Terzijde
losse ideeŽn, overwegingen en beschouwingen
Management
artikelen over management
Projectmanagement

artikelen over projectmanagement
Overzicht
Een overzicht van alle artikelen op deze site
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
alle recente nieuwsbrieven
Wisseltjes
anekdotes over mijn kinderen en andere onderwerpen

Projectmanagementsite
website met allerlei informatie over projectmatig werken

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 

Copyright © 2001- 2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved.
Herzien/Revised: 18 mei 2015