Share             

 

 

Leiderschap
Management
Projectmanagement
Test
Actueel
Terzijde
Overzicht artikelen
Boekbesprekingen
Deze website
Wie ben ik?

Links

Home
Contact
Sitemap
Logboek

Zoeken

Aanbevolen:

Boekbespreking

 

     

bol.com Partner

 


English pages

Leiderschap

Cohesie

In het artikel over motiverend vermogen[i] is de aanwezigheid van cohesie in een groep genoemd als een motivatiebevorderende factor. Cohesie is een fenomeen met positieve kanten. Aan cohesie kleven echter ook gevaren.

Cohesie ontstaat en wordt versterkt door[ii]:

Gedeelde ervaringen
Isolatie van de groep
Hoge toelatingseisen
Beperking van de groepsgrootte
Homogeniteit van de groep
Externe dreiging
Ervaring van succes

Er zijn twee soorten cohesie: horizontale en verticale. Horizontale cohesie is de cohesie binnen een eenheid op hetzelfde hiërarchische niveau. Verticale cohesie is cohesie tussen de verschillende opeenvolgende hiërarchische lagen.

Horizontale cohesie van een groep maakt die groep gemotiveerder. Dit is effectief, maar, als de doelstellingen van de groep niet meer overeenkomen met die van de grotere organisatie dan leidt dit op zijn minst tot suboptimalisatie, maar kan het ook, voor de organisatie waar zo’n groep deel van uitmaakt, leiden tot volledig contraproductieve effecten.

Een ander gevaar van cohesie ligt in het bestaan van groupthink. In een groep waar sprake is van een hoge mate van cohesie is men het snel eens. Dit geldt ook voor zaken die de organisatie niet toelaatbaar of wenselijk acht. Vaak gebeuren er dan dingen die voor de organisatie ongewenst zijn, vaak zelfs zonder dat dit binnen de rest van de organisatie bekend is[iii]. Dit kan variëren van “onschuldige “ ontgroeningtaferelen met nieuwelingen tot het opzetten van geheime organisaties met geheel eigen doelen.

Groupthink kan leiden tot complete blindheid voor de werkelijkheid. Geert Mak geeft een sprekend voorbeeld.

Toch had hij vermoedelijk geen idee van de vrijwel onbegrens­de hulpbronnen van zijn nieuwe vijand. Hitlers optimistische aanval op de Sovjet-Unie en zeker zijn oorlogsverklaring aan de Verenigde Staten horen duidelijk thuis in het rijtje van histori­sche vergissingen die het gevolg zijn van zogenaamde groupthink: kleine groepen beleidsmakers die zichzelf almachtig wanen en die ieder probleem uitsluiten door geen ongewenste informatie van buiten meer toe te laten. Grote en kleine leiders - het feno­meen doet zich voor op alle niveaus en in alle tijden - kunnen zo voor zichzelf een schijnwereld scheppen die vroeger of later on­vermijdelijk ineenstort.[iv]

Het wij-gevoel van een organisatie wordt in de strijdkrachten vaak esprit de corps genoemd. In een citaat van Michael Graves wordt de kracht hiervan duidelijk.

In the course of the war, at least fifteen or twenty thousand men must have passed through each of the two1ine battalions, whose fighting strength never stood at more than eight hundred. After each catastrophe the ranks were filled up with new drafts from home, with the lightly wounded from the disaster of three or four months before, and with the more seriously wounded of earlier ones.

In the First and Second Battalions, throughout the war, not merely the officers and N.C.O.s knew their regimental history. The men had earned far more about Minden, Albuhera, and Waterloo, and the Battle of the Pyramids, than they had about the fighting on the other fronts, or the official causes of the war.[v]

In andere organisaties dan de strijdkrachten wordt de term esprit de corps nauwelijks gebruikt. Wel algemeen gebruikt is de term organisatiecultuur[vi]. Tussen cohesie, esprit de corps en organisatiecultuur bestaan sterke samenhangen. Een sterke organisatiecultuur versterkt het esprit de corps van een organisatie en versterkt ook de cohesie en motivatie van een organisatie. Met dezelfde gevaren…

22 mei 2005, Bergschenhoek

 


[i] Markensteijn, P.H., ‘Motiverend vermogen’, mei 2005, www.markensteijn.com/motivatie.htm

[ii] De opsomming is ontleend aan: ´Handboek Leidinggeven in de KL´, Koninklijke Landmacht, 2002

[iii] Lees bijvoorbeeld: Wiering, S., ‘Het absurde bedrijfsleven’, http://www.probleemoplossing.nl/www2/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=67, 2005

[iv] Mak, G., In Europa, Atlas, 2004

[v] Graves, M., ‘Goodbye to All That’, Penguin Books, 1957

[vi] Markensteijn, P.H., ‘Organisatiecultuur’, mei 2005, www.markensteijn.com/organisatiecultuur.htm

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

 

Leiderschap
artikelen over dit onderwerp
Test
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Actueel
aandacht voor actuele onderwerpen
Terzijde
losse ideeën, overwegingen en beschouwingen
Management
artikelen over management
Projectmanagement

artikelen over projectmanagement
Overzicht
Een overzicht van alle artikelen op deze site
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
alle recente nieuwsbrieven
Wisseltjes
anekdotes over mijn kinderen en andere onderwerpen

Projectmanagementsite
website met allerlei informatie over projectmatig werken

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 

Copyright © 2001- 2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved.
Herzien/Revised: 26 augustus 2015