Share             

 

 

Leiderschap
Management
Projectmanagement
Test
Actueel
Terzijde
Overzicht artikelen
Boekbesprekingen
Deze website
Wie ben ik?

Links

Home
Contact
Sitemap
Logboek

Zoeken

Aanbevolen:

Boekbespreking

 

     

bol.com Partner

 


English pages

Management

Overzicht management

In het managementdeel van deze site vindt u artikelen over management.

HiŽrarchie en verandering. Hoe sterker de hiŽrarchie van een organisatie is, hoe moeilijker het is om te veranderen, hoe meer dat top down moet gebeuren en hoe minder draagvlak er zal zijn.

Chimpansees, macht, politiek en management. Bespreking van thema's uit Chimpanseepolitiek van Frans de Waal.

De managementmythe. Boekbespreking van dit boek van Matthew Stewart.

Als al een vlindervleugel... Een vergelijking tussen prestatiebeloning enerzijds en complexiteit anderzijds.

Synergie en redundantie. Over het nut van redundantie.

Indicator wordt doel. Over prestatienormen en daaraan gekoppelde beloningen.

Sorry is soms ook okť. Over verantwoordelijkheid, schuld, handelen en indekken van hulpverleners bij rampen.

Dynamiseren en stabiliseren. Artikel over de consequenties van Pirsig's ideeŽn voor het dynamiseren en stabiliseren van organisaties.

1-2-3, de richtlijnen voorbij. Richtlijnen worden snel als hinderlijk ervaren als zij verplicht zijn en niet als hulpmiddel worden ervaren.

De makkes van kwaliteitssystemen. Waarom kwaliteitssystemen vaak kwaliteit blokkeren.

Blokkeermacht en daadkracht. Hoe controle leidt tot blokkeermacht en hoe dit de daadkracht van een organisatie negatief beÔnvloedt.

Laveren tussen willekeur en bureaucratie. Over bureaucratie, het ontstaan en het nu daarvan en over de oplossing.

Machiavelli, De heerser en wij. Over Machiavelli's voornaamste werk en de relevantie daarvan voor hedendaagse managers.

De loden last van planning & control. Over rapporteren, de hang van managers naar controle en de toegevoegde waarde die controle moet hebben.

Stop SMART, be FUZZY! Over de gevaren van SMART-doelstellingen. Tevens een alternatief met een knipoog.

Sturing. Over sturen, sturing, stuurinformatie, zelfsturing, afwijkingen, de sturingsillusie, rapporteren en managementinformatie.

Meten. Over meten, normen en normering en het gevaar daarvan.

Entropie en management. Een onderzoek naar de bruikbaarheid van het begrip entropie voor managers.

Organisaties en hun ontwikkelingsstadium vergeleken met de civilisatietheorie van Norbert Elias. Aan de hand van de door Elias onderscheiden ontwikkelingsstadia wordt de ontwikkeling van organisaties onderzocht.

Wat als monopolies niet worden bestreden?. Uitweiding behorend bij de voorgaande tekst.

Aandeelhouderswaarde... of speculatiewaarde. Waar aandeelhouderwaarde wordt nagestreefd worden veelal slechts speculanten bediend.

Gok. Een visie op beslissen. Een artikel met een knipoog.

One Issueīers over mensen in projecten en organisaties die menen dat alles eigenlijk alleen om hen draait.

Druk over bestuurlijke drukte.

Controleterreur gaat over verantwoording afleggen, de rol van planning en control, wat daar mis mee is en hoe het anders zou moeten.

Met de voeten in de vensterbank behandeld (te) actieve managers. Waarom vertonen zoveel managers zoveel dadendrang? Wordt er niet teveel gemanaged?

In De beslissers. Of: de bevestigers? wordt een kanttekening geplaatst bij managers die zich manifesteren als ferme beslissers.

Ervaringstrechter schetst de redenen waardoor iedereen min of meer in ťťn ervaringsrichting carriŤre maakt.

In de tekst Organisatiecultuur vindt u een overzicht met betrekking tot dit onderwerp. Veel literatuurverwijzingen.

In Darwin, cultuur en het overleven van organisaties
wordt cultuurvorming vergeleken met Darwinīs evolutietheorie. Met behulp van deze analogie wordt nagedacht over het overleven van organisaties.

Onder Verandering een beknopt overzicht van relevante zaken die spelen bij het succesvol realiseren van verandering.

In Veranderen en het erfgoed wordt aandacht besteedt aan de sterke kanten van organisaties die bij veranderprocessen nog wel eens vergeten worden.

Lerende organisatie biedt een overzicht over dit onderwerp.

Baas beoordeelt baas behandelt de moeilijkheden die optreden wanneer bazen de aan hen rapporterende bazen moeten beoordelen.

Core Car Business gaat over efficiŽntie, ondanks de betrokkenheid van vele bedrijven.

De overheid, een merkwaardig fenomeen! Een behandeling van onderwerpen die typisch zijn voor de overheid.

Overheid, leiderschap & bureaucratie. Over het ontstaan van bureaucratie.

Homogene en gediversifieerde organisaties en de plaats van de overheid. Wat de gediversifieerdheid van organisaties betekent voor het leiderschap.

De onmogelijke positie van de politieke leider. De kwetsbare positie van bestuurders die verantwoordelijk zijn voor alles wat onder hen valt, zonder dat zij er verstand van hebben.

Overheid en koning klant. Heeft de overheid wel klanten?

Meervoudig kijkenÖ, en een zaal vol vooroordelen. Een reactie op vooroordelen over de overheid die werden geuit tijdens een congres.

Ambtenaren en de regels. Behandeling van de stelling "ambtenaren verschuilen zich achter de regels".

 

Voor een volledige overzicht van alle artikelen over leiderschap: Artikelen Leiderschap.

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

 

Leiderschap
artikelen over dit onderwerp
Test
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Actueel
aandacht voor actuele onderwerpen
Terzijde
losse ideeŽn, overwegingen en beschouwingen
Management
artikelen over management
Projectmanagement

artikelen over projectmanagement
Overzicht
Een overzicht van alle artikelen op deze site
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
alle recente nieuwsbrieven
Wisseltjes
anekdotes over mijn kinderen en andere onderwerpen

Projectmanagementsite
website met allerlei informatie over projectmatig werken

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 

Copyright © 2001- 2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved.
Herzien/Revised: 16 mei 2015