Share             

 

 

Leiderschap
Management
Projectmanagement
Test
Actueel
Terzijde
Overzicht artikelen
Boekbesprekingen
Deze website
Wie ben ik?

Links

Home
Contact
Sitemap
Logboek

Zoeken

Aanbevolen:

Boekbespreking

 

     

bol.com Partner

 


English pages

Management

Synergie en redundantie

In een pompsysteem is het goedkoper om één grote pomp die de juiste capaciteit heeft aan te leggen dan twee kleinere pompen die gezamenlijk vrijwel altijd meer capaciteit hebben dan noodzakelijk is. Toch is het verstandig om voor twee pompen te kiezen, ook al leidt dat tot redundantie. Bijvoorbeeld omdat niet altijd de maximale capaciteit nodig is en je dus niet altijd twee pompen nodig hebt. Dat bespaart op de posten energie en onderhoud. Maar ook omdat het systeem bij uitval van één pomp volledig uitvalt als er maar voor één pomp is gekozen. Dit terwijl het systeem wel (gedeeltelijk) blijft functioneren als gekozen is voor twee pompen.

Redundantie maakt een systeem robuuster. Redundantie zorgt voor overcapaciteit die in moeilijke situaties de zaak draaiende houdt.

Redundantie is een vloek in de kerk van de efficiencygelovigen. Maar redundantie maakt ieder systeem minder kwetsbaar.

In organisaties is dat niet anders. Ook organisaties zijn gebaat bij enige redundantie. Zeker waar het gaat om cruciale functies binnen een organisatie.

Het fenomeen redundantie biedt gedeeltelijk een verklaring voor het mislukken van fusies. Bij fusies is het geloof in synergie gebaseerd op het idee dat er meer efficiency is te behalen in een groter geheel. Na de fusie worden kosten van allerlei zaken bestreden om meer efficiency te behalen. Die efficiency reduceert de aanwezige redundantie. De frictie die in de nieuwe gefuseerde organisatie ontstaat bij de minste tegenslag is terug te voeren op het beperken van eerder aanwezige redundantie.

Fusies die op deze wijze worden aangegaan en uitgevoerd maken de organisatie stroever dan voorheen.

Een beoogd voordeel wordt zo een vernietigend nadeel.

 

Bougé Chambalud, 22 juli 2008

Nagekomen noot, 16 december 2012: Op het HBR Blog network besteden Haskins en Sims in hun artikel The Most Efficient Die Early aandacht aan het spanningsveld tussen efficiëntie en robuustheid. Kijk op: http://blogs.hbr.org/cs/2012/12/the_most_efficient_die_early.html.

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

 

Leiderschap
artikelen over dit onderwerp
Test
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Actueel
aandacht voor actuele onderwerpen
Terzijde
losse ideeën, overwegingen en beschouwingen
Management
artikelen over management
Projectmanagement

artikelen over projectmanagement
Overzicht
Een overzicht van alle artikelen op deze site
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
alle recente nieuwsbrieven
Wisseltjes
anekdotes over mijn kinderen en andere onderwerpen

Projectmanagementsite
website met allerlei informatie over projectmatig werken

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 

Copyright © 2001- 2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved.
Herzien/Revised: 27 augustus 2015