Share             

 

 

Leiderschap
Management
Projectmanagement
Test
Actueel
Terzijde
Overzicht artikelen
Boekbesprekingen
Deze website
Wie ben ik?

Links

Home
Contact
Sitemap
Logboek

Zoeken

Aanbevolen:

Boekbespreking

 

     

bol.com Partner

 


English pages

Deze site

Overzicht alle artikelen over leiderschap en management

Weblog

Loyale oppositie
Misschien zijn zij die altijd hun mening durven te geven wel het meest loyaal?!

Simon Sinek, Begin met het waarom
Boekbespreking van dit boek.

Ja maar...
"Ja maar...", is niet altijd fout.

Maginotlinie
Waarom "lessons learned" slechts schijnveiligheid genereren.

Verblauwen
Organisaties worden blauwer en blauwer. Dat leidt tot een afname aan diversiteit en daardoor van creativiteit.

Reactie weblog
Grappige reactie op weblog.

Prestatiebeloning in de paleontologie
Citaat Bryson over prestatiebeloning.

Boekbespreking "De kleine prinses"
Bespreking van dit boek.

Over verplicht in te schakelen adviseurs
Waarom verplicht in te winnen adviezen niet bijdragen aan het werkplezier.

Politieke correctheid en nieuw bloed
Nieuw bloed in organisaties kan maar zeer beperkt verandering brengen.

Organisatorische schizofrenie
In schizofrene organisaties hebben de papieren organisatie en de werkelijke, informele organisatie geen of weinig overlap.

Taaksplitsing en projecten
Een vergaande taaksplitsing in een organisatie maakt het voor de projectleider niet altijd gemakkelijker!

Overbelast management
Minder management, betere leiders.

Steve Jobs en leiderschap
Bespreking biografie Steve Jobs.

Boekbespreking ďDe One Minute Manager en de apenrotsĒ
Boekbespreking van dit boek.

Geloof in regels
Over jonge mensen die sterk geloven in regels.

WO/HBO
Over het verschil van academici of HBO'ers als manager.

De beginnende manager
Over een basisfout van beginnende managers.

Aderlatingen
Waarom verouderde (management)methoden lang blijven bestaan.

Vakman wordt manager
Over het vooroordeel dat mensen uit een vakgebied geen goede managers zouden kunnen zijn.

Make or buy
Een argument uit de praktijk om het maken van deze keuze te ondersteunen.

Middelmatigheid
Organisaties waar materiedeskundig leiderschap ontbreekt zijn gedoemd af te glijden naar middelmatigheid.

Heilige graal
Over de aantrekkingskracht van managementmodellen en -methodieken.

Management en innovatie
Over de relatie tussen ontbrekend leiderschap, teveel management en het ontbreken van innovatie.

De ParanoÔde Kritische Methode
Over het gebrek aan rationaliteit in ons dagelijks leven.

Ontwikkelingsgesprek
Over het ongemak van een HRM-speeltje.

Volgers
De eerste die een mening uit heeft de meerderheid al mee.

De verstoorde mierenhoop
Hoe zouden organisaties functioneren als enkele simpele mechanismen sturing aan gedrag bij verstoringen zouden geven...

Betekenis in organisaties
Zoeken naar continuÔteit in een leven vol discontinuÔteit.

Foute leiders
Waarom er steeds weer verkeerde "leiders" worden aangesteld.

Gefalsifieerde theorieŽn
Over managementtheorieŽn die allang zijn gefalsifieerd en toch nog worden gebruikt.

Out of the box
Waarom de roep om "Out of the box" te denken, eigenlijk altijd te laat komt.

Logica uit het verleden
Citaat Taleb over redeneren om te begrijpen.

Ordening en aanpassingsvermogen
Over de relatie tussen aanpassingsvermogen en de mate van ordening van een organisatie.

No regrets
Over acties in gang zetten binnenprojecten waar je geen spijt van krijgt.

Hoe dichter bij het eind, hoe rendabeler het project
Ook projecten met forse overschrijdingen worden rendabeler naarmate ze dichter bij hun afronding komen.

Strategie en compromis
Het gevaar van een democratisch proces bij strategievorming.

Worstelen met de demon
Boekbespreking van dit boek van Manfred Kets de Vries.

Emergence en cultuur
Over de maakbaarheid van organisatiecultuur.

Strategie uit chaos
Citaat van Lenfle en Loch.

Het gevaar van efficiency
Over het gevaar van teveel efficiency, ofwel: het gevaar van afnemende redundantie.

Zijn organisaties ongevoeliger voor fouten dan individuen?
Over de vraag of individuen meer fouten maken dan organisaties.

Wetenschap en ontdekkingen
Over verantwoordingsdwang in de wetenschap.

Over bewegende politieke doelen
Citaat Popper over bewegende politieke doelen.

Evolutie en methoden
Overheidsorganisaties zijn doorgaans ineffectiever en inefficiŽnter dan private door het ontbreken van de louterende markt.

Managers en opleiding
Over managementopleidingen.

Niet onjuist, wel ongemakkelijk
Over zekerheden en onzekerheden.

Prepare for the worst
Citaat van Popper over leiders.

Boekbespreking "Wat leiders drijft"
Boekbespreking van dit boek van Manfred Kets de Vries.

Beating Deming
De Deming circle volgen is niet altijd verstandig.

Meedoen met hypes?
Overleven bedrijven dankzij managementhypes, of ondanks...

Quota onder een dictatuur
Citaat van John Gray over het effect van quota (prestatienormen) binnen een dictatuur.

Risicogestuurd projectmanagement?
Waarom spreken over risicogestuurd projectmanagement eigenlijk onzin is.

Gung Ho!
Boekbespreking van dit boek van Ken Blanchard en Sheldon Bowles.

Idealisme
We blijven primitief getuige een citaat van Paul Postma.

Vrije markten
Citaat Taleb uit The Black Swan.

Boekbespreking "Niets nieuws onder de zon"
Bespreking van dit boek van Jaap Peters & Rob Wetzels.

Nieuwe ideeŽn?
We gebruiken vrijwel altijd oude kennis.

Het ontstaan van stafafdelingen
Een citaat van Eckart Wintzen over het ontstaan van stafafdelingen.

Harken
Over de gevaren van het reorganiseren van het organogram.

Prestatiebeloning bij Dobelli
Voorbeelden van ongewenste effecten van het belonen van bepaalde prestaties.

Regressie naar het gemiddelde
Bedrijven die elkaars sterke kanten na-apen zorgen, kiezen (onbewust?) voor een "me too"-strategie.

Jack Welch en beloningen
Jack Welch over prestatiebeloning.

TomTom en prestatiebonussen
Artikel NRC: TomTom koppelt de bonus gewoon los van de prestatie!

Dom overleven
Ook wie anderen volgt in managementmodes die niets opleveren kan overleven.

Maatstaven en bijwerkingen
Over Maatstaven en de bijwerkingen daarvan.

Popper en maakbaarheid
Over maakbaarheid, Popper, de macht van organisaties over hun omgeving en de macht van CEO's binnen hun organisatie.

Iedereen is klant
Individuele projectleiders zijn tegenwoordig vaan de echte klanten binnen opdrachtgevende organisaties.

"tragedy of capitalism"
Een citaat van Taleb over het maken van cosmetische winst ten koste van verborgen risico's.

Nog een illusie: de lerende organisatie
Het concept van de lerende organisatie kan worden gezien als een illusie.

Leuk werk belonen helpt
Beter een subjectief vastgestelde beloning voor een kwalitatief hoogwaardige prestatie, dan een objectief vastgestelde beloning voor een kwantitatieve prestatie!

Prestatiebeloning en resultaatsverplichting
Prestatiebeloning: bonusrecht bij winst, geen pijn bij verlies.

Incompetentiemanagement
Wie zijn medewerkers managet alsof zij incompetent zijn, zal ook incompetentie oogsten.

Evolutie en voorspelbaarheid
Over voorspelbaarheid, contingentie, utopisten en pragmatici.

Erkent uw organisatie het situationele?
In organisaties waar veel regels en procedures gelden ontbreekt erkenning dat situationeel handelen in heel veel gevallen een absolute noodzaak is.

Wat heeft een middle manager aan managementboeken?
Managementboeken hebben nauwelijks nut voor middle managers.

Wie doet "goed"?
Aankondiging nieuw artikel op deze site over de rol die opdrachtgevers in projecten (niet)  kunnen spelen.

Intrinsieke beloning
Hoe intrinsieke motivatie vernietigd kan worden door prestatiebeloning in te voeren.

Boekbespreking ďOut of ControlĒ, Kevin Kelly
Bespreking van ďOut of ControlĒ, van Kevin Kelly.

Waarom groei nooit een doel op zich kan zijn
Een aantal redenen waarom groei als doel op zichzelf nooit een strategie kan zijn.

Smart en de neocortex
Nog een reden waarom SMART-doelstellingen niet echt werken.

Het belonen van toeval
Het belonen van beurshandelaren op basis van prestaties is gelijk aan het belonen van toeval.

Maatpakken
Waarom standaardiseren niet effectiever maakt. Met als voorbeeld: kleding voor sporters.

Maakbaarheidsgeloof
Over maakbaarheidsgeloof, en een praktische manier om af te wegen wanneer je wel moet handelen en wanneer niet.

Doet de staf nog waarvoor ze was bedoeld?
Stafafdelingen hebben de neiging steeds nieuwe leuke dingen naar zich toe te treken. Daardoor verliezen ze de reden van hun ontstaan nogal eens uit het oog.

Foute wissel
Coaches (en andere leidinggevenden) staan langs de zijlijn. Degene die in de wedstrijd zit (de professional) kan vaak het beste beslissen.

10.000 uur oefening (en projectmanagement)
Aankondiging nieuw artikel op deze site over de relatie tussen ervaring en projectmanagement.

Boekbespreking: Ons feilbare denken
Boekbespreking: Ons feilbare denken, van Daniel Kahneman.

De kennismanagementillusie
Over de illusie dat via kennismanagement de meest waardevolle kennis van experts is door te geven aan hen die deze expertise nog niet bezitten.

Leve de rafelranden van de organisatie!
Over het nut van directe oplossingen door professionals die elkaar ontmoeten over de grenzen van organisatieonderdelen heen.

Boekbespreking: De kunst van het verstandige handelen
Boekbespreking: De kunst van het verstandige handelen, Rolf Dobelli.

Draagvlak en grote organisaties
Waarom de kwaliteit van besluiten in grote organisaties laag is en waarom draagvlak nauwelijks is te bereiken.

Human resources
Over doelvervlechting tussen medewerker en organisatie en hoe medewerkers verworden tot human resource.

Chaostheorie, wat kan je er nou eigenlijk mee?
Blog over het nut (?) van chaostheorie.

Mijn leerschool in het projectmatig werken
Aankondiging van dit artikel op de website (zie Mijn ontwikkeling in het projectmanagement).

NaÔef
Over kennis uit het verleden, die achteraf nogal naÔef lijkt.

Technologie junkies
Over verslaafdheid aan nieuwe technologie.

Focus(sen)
Waarom de strategische adviezen van Treacy & Wiersema voor kleinere eenheden binnen een grote organisatie nooit kunnen werken.

Heilzame variatie
Bureaucratie kan het ongeplande niet aan. Variatie heeft nut.

Primaat van de lijn
Waarom het primaat bij de lijn leggen reactiviteit bevordert.

Proactief en reactief sturen
Hoe afwijkingsprocedures de reactiviteit bevorderen.

HiŽrarchie en verandering
Aankondiging van dit artikel op deze website.

En voor jullie wordt het allemaal leuker!
Wat het met mij doet als een manager roept dat het bij een reorganisatie voor iedereen leuker wordt!

De zwakte van duidelijke keuzes
Waarom een sterke, volledig doorgevoerde strategische keuze tegen je kan werken.

Projectmanagement, de roots
Aankondiging van dit artikel (zie Projectmatig werken, de roots).

Old boys netwerk
Vacatures vervullen vanuit je (old boys) netwerk heeft niet alleen negatieve kanten.

Vier nieuwe artikelen op PM3-site
Vier nieuwe artikelen geplaatst op http://pm3.markensteijn.com.

Standaardisatie van projecten, niet doen!
Waarom standaardisatie niet bij projecten past.

Vooruithandelen, Plan - Do - Check - Act
Over zin en onzin van het gebruik van de Deming Circle.

Big Data
Over Big Data en de betrekkelijkheid daarvan.

Maslow
Streven mensen wel naar zelfontplooiing, zoals Maslow stelde, als aan alle basisbehoeften is voldaan?

Uit de bocht vliegen
Bonussen leiden tot uit de bocht vliegen.

Nelson Mandela (1918 - 2013)

Doenerige managers
Managen betekent niet: "druk zijn", maar "dingen voor elkaar krijgen".

Shared Space
Over de relatie tussen shared space en samenwerking binnen organisaties.

7 artikelen over overheid, leiderschap en management
Bericht over "oude" artikelen die ik op deze website heb geplaatst.

Boekbespreking "IntuÔtie", Malcolm Gladwell

Kennis is consensus, en veelal achterhaald
Algemeen gedeelde kennis is gebaseerd op consensus. Als er eenmaal consensus is, dan is de kennis veelal achterhaald.

De teloorgang van het intellect
IQ lijkt steeds minder gewaardeerd te worden. Alles is gericht op amusement en verstrooiing.

Boekbespreking "Het breinboek voor manager"

Externe deskundigen
Jos Verveen over de onzin van het inhuren van externe deskundigen voor organisatie en communicatie.

Manifest van de tolerantie
Waarom er geen andere keuze is dan kiezen voor tolerantie.

De staf en haar klanten
Over de manier waarop staf zich zou moeten opstellen richting haar interne klanten

Mandatering
Over het spanningsveld tussen mandateren en zelfsturing.

Strengheid en leiderschap
Over strengheid en leiderschap bij opvoeden, coachen, les en leiding geven.

Duivels dilemma
Politiek draait om ingewikkelde zaken. Politici vinden alleen voldoende electoraat door zich van gemakkelijke oneliners te bedienen. Dit levert een dilemma op.

Een blogje "rond" krijgen
Over het schrijven van teksten voor het weblog.

De onzichtbare gorilla
Boekbespreking "De onzichtbare gorilla" van Christopher Chabris & Daniel Simons.

Agency problem
Uitleg door Nassim NicholasTaleb wat agency problem inhoudt.

Maakbaarheid
John Gray over maakbaarheid.

Rampen en fouten
Over de aandacht voor het handelen van hulpverleners bij rampen

Reciprociteit en loyaliteit
Over de loyaliteit die van medewerkers wordt verwacht zonder dat daar loyaliteit van het bedrijf naar de medewerker tegenover staat.

Niveaus, organisatie-eenheden en overleving
Over niveaus en eenheden in organisaties en over de overleving van die eenheden en de organisatie.

Regelkring
De Deming cirkel gaat uit van een re-actieve sturing, namelijk van sturen bij afwijkingen.

Beademing
Aan de top van Maslow's behoeftepiramide staat "beademing", niet "zelfontplooiing".

Teambuilding
Over het gemak waarmee groepen tot stand komen.

Wie vult er straks nog kennis aan?
Wie vult de wiki's nog als er straks geen generatie meer is die van voor het internet stamde?

Zwermgedrag
Het beoefenen van management heeft veel weg van zwermgedrag.

De kunst van het heldere denken, Rolf Dobelli
Boekbespreking van "De kunst van het heldere denken" van Rolf Dobelli.

Druk, druk, druk, druk, ...
Waarom managers zo druk zijn.

Is de politiek irrelevant?
Want de vitaliteit van een land volgt uit de staat van de economie, of...?

Monologen
Boeken zijn monologen.

Complexiteit en simpliciteit
Citaat Taleb over het sturen van complexe systemen.

Survival of the fittest ideas
Over wetenschap, blijvende ideeŽn en de waarde daarvan.

In de herhaling: oude fouten
Over het feit dat kennis niet verloren gaat, waardoor ook fouten herhaald worden.

Invloed, Cialdini (boekbespreking)
Boekbespreking "Invloed" van Robert B. Cialdini.

Moet je marktleider willen zijn?
Over het gebrek aan nut van marktleiderschap.

Terug naar de natuur?
Niemand wil echt "terug naar de natuur"

Over transparantie, black boxes en toenemende bureaucratisering
Verklaring waarom de opkomst van niet materiedeskundig management niet bracht wat er van werd verwacht.

Schijnbare waarachtigheid
Moderne politici krijgen hun plek op basis van schijnbare waarachtigheid.

Opleidingen en conformisme
Hoe opleidingen conformisme afdwingen.

Politiek en introversie
Over de relatie tussen introversie en politiek.

Na-praten
Over het gemak waarmee heersende meningen worden ingeruild voor nieuwe meningen.

Vorm is de norm
Over het verlies aan morele kompassen en de gevolgen daarvan.

Veilig traplopen
Hoe veilig is het als iedereen erop wordt getraind altijd de trapleuning vast te houden?

Wetenschap en werkelijkheid
Hoe werkelijkheid en wetenschap elkaar zijn kwijt geraakt.

Welvaart en democratie
Welvaart geeft legitimatie aan machthebbers.

Bureaucratie en willekeur
Naar aanleiding van een artikel in NRC een reprise van de thema's bureaucratie en willekeur.

Excellentie van een basisschool?
Over zogenaamde excellentie van een basisschool.

Schijn-waarachtigheid
Hoe verontwaardiging politieke macht verwerft.

Complexiteit
Taleb over complexiteit.

Amoreel
De mens is niet van nature goed of slecht, hij is amoreel.

Nieuw op wisseltje
Nieuwe verhalen en gedichtjes op Peter's Wisseltje.

Chimpanseepolitiek
Aankondiging artikel Chimpansees, macht, politiek en management.

Het kleine en het grote
citaat van Miyamoto Musashi uit Het boek van de vijf ringen.

Bankiers en bonussen
Over bankiers, bonussen en rent-seekers.

De impactfactor en goodhart's law
De impactfactor, ook een slachtoffer van goodhart's law.

Goodhart's law
Over de wetmatigheid dat als een indicator een doel wordt, het zijn waarde als goede indicator verliest.

De managementmythe
Boekbespreking van dit boek van Matthew Stewart.

Intern omgevingsmanagement
Handreiking hoe om te gaan met de interne omgeving van een organisatie die wel projecten draait, maar daar niet optimaal voor is ingericht.

Prestatiebeloning in oorlogstijd
Voorbeelden van prestatiebeloning in de Sovjet Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Efficiency en bureaucratie
Efficiency leidt vaak juist tot meer bureaucratie.

Eckart WIntzen, Notes
Boekbespreking van dit boek van Eckart Wintzen.

Reorganisaties en onmacht
Reorganisaties zijn een teken van onmacht van grote organisaties om zich aan de omstandigheden aan te passen.

Professioveel
Professioneel is niet: professioveel.

Antifragile
Boekbespreking van dit boek van Nassim Nicholas Taleb.

In control
Kiezen voor beheersen, niet voor controleren.

Bullshit Management
Boekbespreking van dit boek van Jos Verveen.

Marktleider of middelmaat? Of...?
Over het gebrek aan noodzaak om marktleider te willen zijn.

SMART in het onderwijs
Over SMART-doelstellingen in het onderwijs.

Toegeven
Strijden kost veel energie, toegeven is soms gemakkelijker.

Over robuustheid
Boekbespreking van dit boek van Nassim Nicholas Taleb.

I'm the greatest
Als het goed gaat, dan komt dat door mij. Als het fout gaat, dan komt het door de anderen.

Doen willen wat jij wilt
Wanneer gaat beÔnvloeding over in manipulatie?

The Craftsman
Boekbespreking van dit boek van Richard Sennett.

Allemaal parasieten
Medewerkers leven als parasieten in een positieve symbiose met hun organisatie.

False Dawn
Boekbespreking "False Dawn" van John Gray.

Onevenwichtigheid
Hoe ťťn waarneming een theorie kan ondermijnen.

Lijkwade
Over de lijkwade van Turijn en ons denken.

Waar het om gaat
Boekbespreking: Jack Welch, ďWaar het om gaatĒ

Het gemak van anachronismen
Waarom we QWERTY blijven gebruiken.

Uitdagen van je aannamen
Gaan voor je eigen gelijk, leidt tot verstarring.

Ik ben een vreemde lus
Boekbespreking van dit boek van Douglas Hofstadter.

De mensheid smoort zich in haar domheid
Over de teloorgang van het intellect.

Nogmaals prestatiebeloning
Citaat Kay over de bankencrisis.

Plenty en het civilisatieproces
Vergelijking tussen het Civilisatieproces van Norbert Elias en de ideeŽn van William J. Bernstein.

Gebiedsontwikkeling, zwarte zwanen en rouwprocessen
De crisis van de gebiedsontwikkeling as zwarte zwaan.

De crisis ...
Een citaat van Taleb over crisis.

Animal Spirits
Boekbespreking "Animal Spirits" van Akerlof en Shiller.

Afstand nemen
Over het nut van "afstand nemen" door managers.

Game over
Gedichtje over computerspellen

Emergence. From Chaos to Order
Boekbespreking van dit boek van John Holland.

Misdadigers
Citaat uit "Lila" van Robert M. Pirsig.

What Technology Wants
Boekbespreking van het boek van Kevin Kelly.

De omweg naar succes
Boekbespreking van dit boek van John Kay.

Bijwerkingen
Citaat Joan Margretta over de bijwerkingen van normen.

The Discipline of Market Leaders
Boekbespreking van dit boek van Michael Treacy & Fred Wiersema.

Leve subversiviteit!
Enige mate van subversiviteit is gewenst, wil je innovatie van de grond krijgen.

Leidinggeven aan professionals? Niet doen!
Boekbespreking van dit boek van Mathieu Weggeman.

Pas op! Informatie is giftig
Veel informatie leidt niet tot betere beslissingen, wel tot meer (misplaatst) zelfvertrouwen bij de beslissers.

Rent-seeking (2)
Rent-seeking leidt tot meer rent-seeking

Welvaart van bedrijven
Waarin de vier randvoorwaarden voor welvaart van Bernstein op bedrijven worden bekeken.

Empowerment, democratie en organisaties
Empowerment leidt onontkoombaar tot een roep om democratisering binnen bedrijven.

Verboden, ... of?
Onduidelijke verbodsbepaling.

Empowerment en een dilemma
Empowerment, hoe ga je om met medewerkers die dat niet aankunnen?

The Black Swan
Boekbespreking "The Black Swan" van Nicholas Nassim Taleb.

Rent-seeking
Over rent-seeking behavior.

"Wetenschappelijk" kartel
Voorbeeld van manipulatie veroorzaakt door het meten van kwaliteitsaspect.

Leve de saaien!
De toekomst is "uit". Zo 1999!

Survival van de fout(st)en
Als iedereen dezelfde fouten maakt, dan levert dat je geen nadeel op (maar ook geen voordeel).

Regels, innovatie, creativiteit en projectmatig werken
Over regels, innoveren, creativiteit en projectmatig werken.

Enhancing quality of life
Verslag Roparun 2012 RHrunners van Royal Haskoning.

Klaagcultuur
Citaat Damasio m.b.t. de klaagcultuur.

NLP voor Managers
Boekbespreking: "NLP voor managers" van Paul Liekens

Minder management
Waarom minder management beter is.

Vrijheid en stabiliteit
Vrijheid leidt in naties tot stabiliteit. In organisaties is dat ook zo.

Middelmatig management, het hoogst haalbare?
Waarom middelmatigheid de norm lijkt te zijn bij het managen van organisaties.

Populisme = rationalisme = escapisme
Populisme is rationalistisch van aard. Rationalisme is escapisme. Dus populisme is escapisme. Wie kiest voor populisten, vlucht voor de werkelijkheid.

The Birth of Plenty
Boekbespreking van The Birth of Plenty.

Vodafone, efficiency en redundantie
Over de storing bij Vodafone. Gevolg van marktwerking en efficiency?

Vrijgevig?
Oproep te geven aan de Roparun 2012.

Het oude Japan en wij
Zijn de lessen van het oude Japen nog brikbaar. A.d.h.v. een citaat van Munenori.

Index wordt doel
Over hoe een indicator, de H-index het gedrag van wetenschappers beÔnvloedt.

Wie wil er nou een hipo zijn?
High potential, raar begrip. Of zijn we eigenlijk allemaal hipo's.

Taal!
Ode op de taal.

1-1-2 nieuwe stijl!
Over een gedroomd alternatief voor bezuinigingen op 1-1-2.

Verbieden, dat schaatsen?
Er komt geen smeekbede van artsen om het schaatsen te verbieden.

Grijze muizen
Over grijze muizen in de politiek en in het bedrijfsleven. Niet erg.

Collectivisme versus individualisme
Over het effect van collectieve regelingen via de overheid op individualisme en egoÔsme.

Zwaar van vroeger
Over organisaties die gebukt gaan onder opgehoopte regels en voorschriften.

Het boek van de vijf ringen
Boekbespreking van "Het boek van de vijf ringen" van Miyamoto Musashi.

Moeten wij van elkaar houden?
Boekbespreking van "Moeten wij van elkaar houden? Het populisme ontleed" van Bas Heijne.

Wie is er nou...?
Zelf dom gevonden door de domheid van een ander.

De vergissing van Descartes
Boekbespreking van "De vergissing van Descartes" van Antonio Damasio.

Kwetsbaarheid van organisaties
Over de kwetsbaarheid van organisaties bij wisselingen van de wacht in de top van een organisatie.

De beleveniseconomie & De blauwe oceaan
De beleveniseconomie schets mogelijkheden voor een blauwe oceaan. Als echter iedereen naar belevenissen streeft, dan is het een "rode oceaan me-too strategie.

De blauwe oceaan
Boekbespreking van De blauwe oceaan.

Taleb en beloning
Wat Taleb zoal zegt over de beloning van de bovenbazen in het bedrijfsleven.

De waarde van tegengestelde voorkeuren
Over tegengestelde ideeŽn en de waarde van wat jouw voorkeur niet is.

Reality, fantasy, ... paradox
Gesprek tussen een schrijver en een rationalist.

Heilige plattegronden
Over mensen die "plattegronden" hoger waarderen dan de realiteit.

Curiositŗ
Over het gebrek aan nieuwsgierigheid en leergierigheid bij jongeren (en anderen).

De beleveniseconomie
Boekbespreking van De beleveniseconomie.

Baby on board
Over een passant op de snelweg.

Beslissen en emoties
Zonde emoties geen beslissingen.

Taleb versus niveau 5 leiderschap
Vergelijking niveau 5 leiderschap (uit Good to Great van Jim Collins) met een waarneming van Nassim Nicholas Taleb.

Apart!
Mijmering rond de hedendaagse betekenis van het woordje "apart".

Opdracht geven zonder risico?
Krantenartikel waarin een politicus er blijk van geeft dat de overheid risicoloos opdrachtgever kan spelen.

Living irrealism!
Hoe meer pretenties in de politiek, hoe meer ontevredenheid.

No Fly Zone
Aparte planten

"De ondergang"en "Berichten uit Kolyma"
Vergelijking tussen "De ondergang" van Presser en "Berichten uit Kolyma" van Varlam Sjalamov. Een sluipende toename van ontmenselijking, maar wel volgens de regels!

Nogmaals multiculti
De eenduidige gelijkgezinde groepen waar in debatten over "multiculti" wordt gesproken bestaan helemaal niet meer.

De verlichting staat voor rust al 10-0 achter!
De verlichting verliest het van populisten met stellige meningen, omdat ze zelf stelligheid ontwijkt.

Taalpolitiek
Politici geven aan de taal soms hun eigen draai.

Multiculturele samenleving mislukt?
De multiculturele samenleving is domweg een feit. Hoe kan een feit mislukken, zoals minister Verhagen stelt?

Rembrandt van Gogh
Zij kende maar ťťn kunstnaar, Rembrandt van Gogh.

Vele handen maken licht werk, maarÖ
Maar, teveel handen zwaar werk.

Eerlijke feedback
Over dode vogels die vliegen. Met dank aan Thomas Rosenboom.

Lachende cycloop
Foto van een wc-rol met dubbele(zinnige)e inhoud.

Ook wetenschap is telbaar. Of...?
De effecten van prestatiecriteria op wetenschappelijk publiceren.

Bonnenquota
Licht aan het eind van de tunnel?

Meester - gezel
Over fouten maken, leren, gezellen, meesters en over het teloorgaan van meesterschap.

Eigen belang
Over het dienen van je eigenbelang door je eigen belang niet altijd direct voorop te stellen.

Sprookje
Waar strafwerk toe kan leiden.

Wat goed is voor mij is goed voor het bedrijf
Over een gevolg van het geloof in het positieve effect van prestatiebeloning.

De Prooi
Boekbespreking van De Prooi van Jeroen Smit.

De natuur vloekt niet
Over detonerende kleuren in de tuin.

Het placebo-effect
Over het placebo dat optreedt wanneer nieuwe managementtheorieŽn worden toegepast en over de tragische gevolgen daarvan.

Managers, maar dan echte
Over "Managers, maar dan echte (Managers not MBA's)" van Henry Mintzberg

Perron 13
Een foto die tot enig peinzen aanzet.

De selectiviteit-knop
Een voorbeeld van de gevolgen van meetdrift op gedrag.

Maslows optimisme
Over de behoeftenpiramide van Maslow en de verschillen tussen Maslows ideeŽn en waarnemingen van mijzelf.

Leve (!) prestatiebeloning
Enkele mooie citaten over de fantastische effecten die prestatiebeloning kan hebben.

Russion Lessons
Een ethisch verwarrende observatie.

The winner takes it all. Of...?
Een vergelijking tussen de Duitse en Amerikaanse krijgsmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog, en over wat we daarvan kunnen leren.

Waarom matige managementmodellen toch werken
Waarom modellen werken, ook al blijken ze achteraf onjuist.

Tuinverlichting
Hoe onze eigen gedachten ons kunne misleiden.

Tim en Koen
Over spelende kinderen en het onverwachte effect van het gedrag van een van hen.

Assessments
Hoe assessments werken, op welke eigenschappen wordt getoetst en of dat wel zo wenselijk is.

Leiderschap, hoofdartikelen

Leiderschap, een inleiding
Een inleiding met als doel uitgebreider bezoek aan de leiderschapssite enige richting te geven.

Leiderschapsschema
Een schema waarin is verbeeld hoe leiderschap werkt. Met toelichtende tekst.

Nieuw leiderschap, theorie en praktijk
Het eerste artikel in een reeks over het fenomeen "leiderschap". In dit artikel stel ik dat "nieuw" leiderschap slechts mondjesmaat van de grond komt en geef daar een verklaring voor.

Legitimiteit, beoordelingsmaatstaf van medewerkers
Legitimiteit is de beoordelingsmaatstaf waarmee medewerkers hun leidinggevenden beoordelen. Beoordeling door medewerkers is de beste weg om verandering in leiderschap te bereiken.

De legitimiteit van leiderschap ontrafeld
In dit stuk wordt de legitimiteit van het leiderschap ontrafeld. De eigenschappen die een leider tot leider maken worden benoemd.

Bezieling en leiderschap
Hierin wordt de relatie tussen bezieling, arbeidsmotivatie en doelvervlechting onderzocht.

Bezieling en ethiek
Dit artikel bevat de stelling dat het ontkoppelen van bezieling en eindproduct de verklaring is voor de overgave waarmee mensen zich aan het meest extreme wagen.

De hiŽrarchie en de grenzen van het leiderschap
Vanuit de leiderschapeigenschappen wordt gekeken naar de consequenties daarvan voor het leiderschap in grote organisaties. Er blijkt dat aan het leiderschap grenzen kunnen worden gesteld.

Leiderschap, concern en werkeenheid
De beperkingen die in het vorige artikel zijn toegelicht hebben consequenties voor de manier waarop concerns zich opbouwen. Een business unit functioneert optimaal als haar leiderschap optimaal functioneert. De legt bedrijven beperkingen op in hun diversiteit.

Nieuwe markten
Opportunisme en ondernemerschap mogen ook buiten de kernactiviteiten vorm krijgen. Rond deze activiteiten gelden wel bepaalde aandachtspunten.

Kroonprinsendrama
Een verklaring voor het verschijnsel in bedrijven dat "benoemde" kroonprinsen zelden de nieuwe leiders worden.

Projectmanagement, school voor leiderschap
In dit artikel besteed ik aandacht aan die aspecten van projectmanagement die positief werken op het ontwikkelen van iemands leiderschapskwaliteiten.

Macht en de leider
Een verkenning van macht in relatie tot leiderschap.

Compromis of visie?
Over visie, missie en doelstellingen. Waarom werken veel visies niet?

Bedrijven als organismen
Een vergelijking tussen bedrijven en organismen. Over groei, overleven en de zin of onzin van diversificatie

De kwetsbaarheid van (nieuw) leiderschap
Waarin allerlei redenen worden gegeven waardoor nieuw leiderschap moeilijk doorbreekt in organisaties.

Vuilnisvat en leiderschap
Over vuilnisvatbesluitvorming volgens Caluwť en Vermaak en leiderschap.

Leiderschap, "actuele artikelen"

Fast politics
Snelle overduidelijke politici veroveren de wereld. Een waarschuwing.

Visie maakt slagzij
Organisaties hebben visionair leiderschap nodig, maar zonder weerwoord op al te visionaire plannen lopen ze averij op.

Marktwerking en overheid, een contradictio in terminis
De huidige politiek wil marktwerking en kenmerkt zich door haar afrekencultuur. Beiden zijn onverenigbaar.

Over: Het maandagmorgengevoel. Wie laat zich een maandagmorgengevoel aanpraten?
Een reactie op dit boek van Joep Schrijvers.

Over: Het is mooi geweest - Het kantoor is geen pretpark
Een reactie op het boek van Judith Mair.

Over: Hoe wordt ik een rat? Of: dan maar liever braaf
Een reactie op het boek van Joep Schrijvers.

Boer Bos. Is Bush een wereldleider?
Een artikel waarin George Bush jr. tegen de leiderschapsmeetlat wordt gehouden.

Is manager een beroep?
Een reactie op een artikel in Avanta waarin een redacteur spreekt over haar twijfels aan haar nieuwe baas.

Enron, waar communisme en kapitalisme elkaar ontmoeten
Enkele gedachten rondom de val van Enron.

De risicoīs van nieuwe strategieŽn
Enkele overwegingen over nieuwe strategieŽn en leiderschap naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad van 22 januari 2002.

Topman Barnevik vertrekt bij ABB
Enkele gedachten over het vertrek van Barnevik in relatie tot het boek Leiderschap van Wereldklasse van Manfred Kets de Vries & Elisabeth Florent-Treacy.

Leiderschap, terzijde

Clausewitz en management
Aan de hand van Ogilvie's Krijgskunde en ondernemingsstrategie wordt de bruikbaarheid van inzichten uit de krijgskunde voor ondernemingen beschouwd.

Morsen of smeren?
Over het effect van kostenreductie door fusies op de kracht van organisaties.

Verspilling en efficiŽntie
Een verkenning over verspilling en efficiŽntie; aandacht voor het nut van verspilling.

Motiverend vermogen
Over motiveren, motiverend vermogen, jezelf en anderen motiveren.

Cohesie
Over cohesie, groupthink en esprit de corps.

Globalisering en Amerikanisering
Nuchtere kanttekeningen bij een fenomeen.

Over geldingsdrang
Over de overdreven dadendrang van managers.

De wet van behoud van incompetentie & de wet van de val van incompetentie
Waarin het begrip incompetentie en haar wetten nader wordt beschouwd.

Organisatiecultuur en emotionele intelligentie
Over het verband tussen emotionele intelligentie (en EQ) en organisatiecultuur.

Zelfsturende teams en leiderschap
Kanttekeningen bij de zelfsturing en bij de term "zelfsturende teams".

Charisma als bron van het desastreuze
Medewerkers willen sterke leiders, mensen met charisma. Enkele kanttekeningen daarbij.

IntuÔtie en leiderschap
Een korte beschouwing over intuÔtie. Waarin ook enkele hypothesen worden opgeworpen over vrouwelijke intuÔtie.

Over Boegbeelden
Ooit zat ik in een zaaltje waar Enneus Heerma act de presence gaf. Eerlijk gezegd had ik daar van tevoren geen hoge verwachtingen van. De man had op televisie nauwelijks uitstraling. En omdat dat het enige beeld was waarop mijn voorkennis over deze man gebaseerd was, vroeg ik me af waarom nou net hij was uitgenodigd.

Over: Leiderschap van wereldklasse
Een beschouwing over bovenstaand boek van Manfred Kets de Vries & Elisabeth Florent-Treacy.

Over: Charisma
Een tekst waarin het begrip charisma wordt gedefinieerd en het nut van het concept "charisma" aan een onderzoek wordt onderworpen.

Over: Leger en leiderschap
Over leiderschap in het leger.

Over: Sport en leiderschap
Over leiderschap in de sport.

Kerncompetenties en leiderschap
Een vergelijking van het belang van kerncompetenties en materiedeskundigheid voor organisaties.

Leiderschap, overigen

Verantwoording
Verantwoording voor de door mij gebruikte leiderschapskwaliteiten.

Management, algemeen

Aandeelhouderswaarde... of speculatiewaarde.
Waar aandeelhouderwaarde wordt nagestreefd worden veelal slechts speculanten bediend.

Gok.
Een visie op beslissen met een knipoog.

Controleterreur
Artikel over planning en control. Over de uitwassen van controleterreur en waar het met planning & control heen zou moeten gaan.

Met de voeten in de vensterbank
Dit artikel behandelt (te) actieve managers. Waarom vertonen zoveel managers zoveel dadendrang? Wordt er niet teveel gemanaged?

De beslissers. Of: de bevestigers?
Een kanttekening bij managers die zich manifesteren als ferme beslissers.

Ervaringstrechter
Artikel met de redenen waardoor iedereen min of meer in ťťn ervaringsrichting carriŤre maakt.

Organisatiecultuur
Hierin vindt u een overzicht met betrekking tot dit onderwerp. Veel literatuurverwijzingen.

Darwin, cultuur en het overleven van organisaties
Waarin cultuurvorming wordt vergeleken met Darwinīs evolutietheorie. Met behulp van deze analogie wordt nagedacht over het overleven van organisaties.

Verandering
Een beknopt overzicht van relevante zaken die spelen bij het succesvol realiseren van verandering.

Veranderen en het erfgoed
Aandacht voor de sterke kanten van organisaties die bij veranderprocessen nog wel eens vergeten worden.

Lerende organisatie
Een overzicht over dit onderwerp.

One issueīers
Een tekst over mensen in projecten en organisaties die menen dat alles om hen draait.

Organisaties en hun ontwikkelingsstadium vergeleken met de civilisatietheorie van Norbert Elias
Aan de hand van de door Elias onderscheiden ontwikkelingsstadia wordt de ontwikkeling van organisaties onderzocht.

Wat als monopolies niet worden bestreden?
Uitweiding behorend bij de voorgaande tekst.

Entropie en management. Een onderzoek naar de bruikbaarheid van het begrip entropie voor managers.

Meten. Over meten, normen en normering en het gevaar daarvan.

Sturing. Over sturen, sturing, stuurinformatie, zelfsturing, afwijkingen, de sturingsillusie, rapporteren en managementinformatie.

Stop SMART, be FUZZY! Over de gevaren van SMART-doelstellingen. Tevens een alternatief met een knipoog.

De loden last van planning & control. Over rapporteren, de hang van managers naar controle en de toegevoegde waarde die controle moet hebben.

Machiavelli, De heerser en wij. Over Machiavelli's voornaamste werk en de relevantie daarvan voor hedendaagse managers.

Laveren tussen willekeur en bureaucratie
Over bureaucratie, het ontstaan en het nu daarvan en over de oplossing.

1-2-3, de richtlijnen voorbij. Richtlijnen worden snel als hinderlijk ervaren als zij verlicht zijn en niet als hulpmiddel worden ervaren.

De makkes van kwaliteitssystemen. Waarom kwaliteitssystemen vaak kwaliteit blokkeren.

Blokkeermacht en daadkracht. Hoe controle leidt tot blokkeermacht en hoe dit de daadkracht van een organisatie negatief beÔnvloedt.

Dynamiseren en stabiliseren. Artikel over de consequenties van Pirsig's ideeŽn voor het dynamiseren en stabiliseren van organisaties.

Sorry is soms ook okť. Over verantwoordelijkheid, schuld, handelen en indekken van hulpverleners bij rampen.

Indicator wordt doel. Over prestatienormen en daaraan gekoppelde beloningen.

Synergie en redundantie. Over het nut van redundantie.

Als al een vlindervleugel... Een vergelijking tussen prestatiebeloning enerzijds en complexiteit anderzijds.

De managementmythe. Boekbespreking van dit boek van Matthew Stewart.

Chimpansees, macht, politiek en management. Bespreking van thema's uit Chimpanseepolitiek van Frans de Waal.

Baas beoordeelt baas. Over de moeilijkheden die optreden wanneer bazen de aan hen rapporterende bazen moeten beoordelen.

Core Car Business. Over efficiŽntie, ondanks de betrokkenheid van vele bedrijven.

De overheid, een merkwaardig fenomeen! Een behandeling van onderwerpen die typisch zijn voor de overheid.

Overheid, leiderschap & bureaucratie. Over het ontstaan van bureaucratie.

Homogene en gediversifieerde organisaties en de plaats van de overheid. Wat de gediversifieerdheid van organisaties betekent voor het leiderschap.

De onmogelijke positie van de politieke leider. De kwetsbare positie van bestuurders die verantwoordelijk zijn voor alles wat onder hen valt, zonder dat zij er verstand van hebben.

Overheid en koning klant. Heeft de overheid wel klanten?

Meervoudig kijkenÖ, en een zaal vol vooroordelen. Een reactie op vooroordelen over de overheid die werden geuit tijdens een congres.

Ambtenaren en de regels. Behandeling van de stelling "ambtenaren verschuilen zich achter de regels".

HiŽrarchie en verandering. Hoe sterker de hiŽrarchie van een organisatie is, hoe moeilijker het is om te veranderen, hoe meer dat top down moet gebeuren en hoe minder draagvlak er zal zijn.

Management, projectmanagement

Het PM3 model
Hierin kaart ik een aantal tekortkomingen in bestaande projectmanagement-modellen aan en introduceer ik mijn eigen overkoepelende model.

Projectmatig werken, de roots
In dit artikel krijgt onderzoek van Lenfle naar de wortels van het projectmanagement aandacht. Daarnaast ook beknopt aandacht voor de geschiedenis van het projectmanagement in het algemeen.

Mijn ontwikkeling in het projectmanagement
Zoals de titel aangeeft gaat deze pagina over de leerschool van de auteur in het projectmanagement.

10.000 uur oefening (en projectmanagement)
Het effect van oefening op het vakmanschap van de projectleider.

Wie doet "goed"?
Over de rol die de opdrachtgever in projecten (niet) kan vervullen.

Risicomanagement
Met de prangende vraag wat er nieuw is aan risicomanagement.

PM = IT?
Met de vraag of de kern van de taken van de projectmanager niet eigenlijk het verwerken van informatie is.

Communicatie
Over het belang van dat aspect in projecten.

Management, overigen

Credo
De principes waar ik in geloof.

Een pleidooi voor zelfzuchtigheid
Waarin een vorm van gezond egoÔsme wordt bepleit.

Papaja
Een verhaal waarin ik de manier waarop dubo-mensen hun "producten" marketen hekel.

De dierentuinmethode en de projectorganisatie
Over teveel tussenschakels in projectorganisaties.

Druk
Over bestuurlijke drukte.

Wisseltjes

Korte stukjes over mijn kinderen en dergelijke vindt u op wisseltje.markensteijn.com.

Blog's

Peter blogt ook
http://www.markensteijn.com/blog/
Weblog over leiderschap, management, en andere zaken.

Privť hoor!
http://privehoor.wordpress.com
Weblog van onze reiservaringen.

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

 

Leiderschap
artikelen over dit onderwerp
Test
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Actueel
aandacht voor actuele onderwerpen
Terzijde
losse ideeŽn, overwegingen en beschouwingen
Management
artikelen over management
Projectmanagement

artikelen over projectmanagement
Overzicht
Een overzicht van alle artikelen op deze site
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
alle recente nieuwsbrieven
Wisseltjes
anekdotes over mijn kinderen en andere onderwerpen

Projectmanagementsite
website met allerlei informatie over projectmatig werken

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 

Copyright © 2001- 2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved.
Herzien/Revised: 29 augustus 2015