Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Deze site

Sitemap

 

Introductiepagina projectmanagementsite Peter Markensteijn, projectmanagement, projectmatig werken

Pagina's projectmanagementsite, overzicht, site, opbouw, website
Projectmanagement, algemene introductie projectmatig werken
Daadkracht slagkracht projectmatig werken, projectmanagement
Individu, groep, het-kant projectmatig werken
Klassiek Projectmanagement
Fuzzy en Smart en de relatie met projectmanagement en procesmanagement
Holisme en projectmangement. Complexiteit en gecompliceerdheid
Project maturity (projectvolwassenheid), meer procedures is niet volwassener
Best practice, body of knowledge en taakvolwassenheid
Projectresultaat. Eisen, randvoorwaarden, uitgangspunten, achterliggende doelen, project
Scope, vaststellen scope, scopebeheer, scopewijzigingen,wijzigingen
Projectsucces, eisen en randvoorwaarden aan projecten
Complexiteit en projecten, twijfel, chaos en afwijken
Verwachtingenmanagement, over de betekenis van verwachtingen in projecten
Directheid, indirectheid en projecten; de omweg naar succes
Projectmanagementmodel, projectmanagement model projectmatig werken
Belang projectomgeving projecten, krachtenveld, omgevingsanalyse
Projectteam, teamsamenstelling, teambuilding, samenstellen team, project
Stakeholders projecten, stakeholderanalyse, stakeholdermanagement, project
Projectenpiramide, knowwhat, knowhow, knowwhy, projectmanagementmodel, projecten
Drie bazen projectmatig werken, werkbaas, vakbaas, beheerbaas
Werken in projecten, acceptatie door lijn
Projectenwerk en organisatiecultuur. Cultuur kennen en aanvaarden
Stuurgroep en besluitvorming, sturen of gestuurd worden
Bestuurders en projecten, hun positie en machteloosheid
Diensten in projecten. beperkingen van de WBS
Toepassing van social media in projecten
Draagvlak. Creëren van draagvlak is te pretentieus
Interne omgeving, omgevingsmanagement binnen projectorganisaties
Weg, werkwijze projecten, knowhow, manier werken, aanpak project
Projectplan, plan, aanpak project, projecten
Project Start Up, PSU
Innovatie en projectmanagement, een onmogelijke combinatie?
Wil, emotie projecten, knowwhy, beïnvloeding, beïnvloeden, betrokkenen, projectmedewerkers
Terug naar vertrouwen
Werk, kunde projecten, knowwhat, vakkunde, vakkennis, project
Vaktechneuten of...? Waarom vakinhoudelijke kennis voor een projectleider een pré is
Projectleiderschap is vakmanschap, vakmensen zijn professionals
Proceskant projectmanagement, proces, processen, project, rol projectleider
Projectleider, project, leider, belang leiderschap projecten
Projectevaluatie, het evalueren van ervaringen in projecten
Dilemma's, processen en projecten
Projectgeheugen. Het belang van het koesteren van oud-projectmedewerkers
Nul scenario's
Projectbeheersing, projectcontrol, Tijd, Geld, Kwaliteit, Organisatie, Informatie
Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten
Risico's projectmatig werken, risico, risicomanagement projecten
Kwaliteitsborging, ISO, kwaliteit, handboek, projectplan, afwijken
Work Breakdown Structuren, Projectdecompositie of Werkstructuur
Projectraming, SSK-raming en SSK-systematiek
Grote projecten, tweede kameronderzoek
Richtlijnen
Control en projectcontrol, een herhalende discussie
Earned Value Analysis (EVA)
Onderuitputting
Sunk Costs
Fouten, risico's en onvoorzien
Faseren projecten, standaardfasering, fasering, theorie, praktijk
Het niet planbare, onverwachte zaken en calamiteiten in projecten
Projectinhoud, vakinhoudelijke kant project, projectmatig werken
Ontwerpintegratie, integreren vakinhoudelijke aspecten projectresultaat
Functies project, projectleider, projectcontroller, ontwerpleider
Opdrachtgever, initiatiefnemer, risiconemer project, resultaat, formuleren doelstellingen
Projectleidersrol projecten, rol functie projectleider project
Mandaat projectleider, bevoegdheid, bevoegdheden, mandatering projectmanager
Autonomie, bevoegdheid, verantwoordelijkheid, verantwoording afleggen
Sturing. Algemeen, projecten, sturen project, sturingsopgave
Vaardigheden van de projectleider, leiderschap, doel- en relatiegerichtheid
Ervaringsstadia van projectleiders
Mintzberg en projectmanagement
Rol projectcontroller projecten, functie, projectbeheersing, beheersaspecten
Ontwerpleider, ontwikkelen projectinhoud, inhoud projecten, ontwerp
Lijnmanagement en projecten. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van het lijnmanagement
Blauwdrukken en functieomschrijvingen, ga er niet te ver mee
Woordenlijst, index, website, site, projectmanagementsite
Links andere sites naar projectmanagementsite
Projectmanagement, algemene introductie projectmanagement

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 20 oktober 2010