Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Functies

Sturing en projecten

Sturen?. 1
Sturing, nut en noodzaak. 1

Stuurinformatie en afwijkingen. 1

Sturing en projectmatig werken. 1

Sturen?

Ooit geprobeerd een op afstand bestuurbare modelauto te sturen? Moeilijk hč? Het is veel gemakkelijker als je in die auto zit. Managers moeten beseffen dat het hun medewerkers zijn die in de auto zitten. Zij moeten vertrouwen op hun vermogen de auto's te besturen. En, zij moeten snappen dat het voor hen onmogelijk is de auto´s van al hun medewerkers tegelijkertijd op afstand te besturen.

Sturing, nut en noodzaak

Voor een beschouwing over sturing en nut en noodzaak daarvan verwijs ik graag naar mijn artikel daarover op het gedeelte over leiderschap en management[i]. Hierna de essenties daaruit. Voor de onderbouwing is lezing van het artikel noodzakelijk.

Bij “sturen” denken veel (project-) managers aan het direct aansturen van medewerkers. Dit is slechts een van de sturende opgaven, namelijk de “operationele opgave”. Er kan onderscheid worden gemaakt in vier sturende opgaven:

De strategische opgave;
De conditionerende opgave;
De effectuerende opgave;
De operationele opgave.

Stuurinformatie en afwijkingen

Stuurinformatie bestaat uit normen en uit de resultaten van de meting daarvan in de werkelijkheid. Een afwijking van de norm kan allerlei oorzaken hebben en vraagt altijd om een nadere beschouwing.

Afhankelijk van de afwijking kan actie geboden zijn. In de praktijk kiezen veel projectleiders voor het nemen van incidentele maatregelen. Als er echter veel incidentele corrigerende maatregelen nodig zijn dan wijst dit er op dat er in de condities iets niet in orde is.
In mijn ogen moet er veel vaker aan de condities worden gesleuteld. Met name het werken aan de ontwikkeling van de taakvolwassenheid van teamleden heeft een positief effect. Het aantal te nemen incidentele maatregelen zal zonder meer afnemen.

Sturing en projectmatig werken

Wanneer een project goed wordt gestructureerd en door taakvolwassen medewerkers wordt uitgevoerd dan kunnen er nog steeds afwijkingen optreden. Projectleiders roepen doorgaans dat ze op basis van informatie over afwijkingen kunnen bijsturen. Dit is echter vaak een illusie. Als er in een taakvolwassen en professionele omgeving toch afwijkingen optreden zijn deze namelijk doorgaans helemaal niet meer bij te sturen. Sommige afwijkingen moeten domweg worden geaccepteerd. Ze leiden hooguit tot bijsturing van het eindresultaat of van de te hanteren randvoorwaarden.

November 2004


[i] Markensteijn, P.H., “Sturing”, www.markensteijn.com/sturing.htm, 2004.

 

Aanvullende informatie op deze website

De slagkracht van projectmatig werken
De reden waarom eigenlijk voor projectmatig werken wordt gekozen.

Het mandaat van de projectleider
Over de noodzaak van het geven van voldoende bevoegdheden aan de projectleider.

Aanvullende informatie op internet

www.markensteijn.com/sturing.htm
Markensteijn, P.H. "Sturing", 2004. Over sturing en nut en noodzaak daarvan.

www.markensteijn.com/zelfsturing.htm
Markensteijn, P.H. "Zelfsturende teams en leiderschap", 2002. Over zelfsturing.

http://markensteijn.com/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=1936
Risicogestuurd projectmanagement?

Algemene informatie

 

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 07 december 2015