Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Deze site

Woordenlijst, index

Via de links in de rechterkolom komt u op de pagina waar het betreffende onderwerp is beschreven.

Pagina Link

Ambacht

Projectleiderschap is vakmanschap, vakmensen zijn professionals, Best practice, body of knowledge en taakvolwassenheid
Autonomie Autonomie, bevoegdheid, verantwoordelijkheid, verantwoording afleggen
Basis van het PM3-model Projectmanagement, algemene introductie projectmatig werken

Bazenrollen

Drie bazen projectmatig werken, werkbaas, vakbaas, beheerbaas

Beheer

Projectbeheersing, projectcontrol, Tijd, Geld, Kwaliteit, Organisatie, Informatie

Beheerbaas

Drie bazen projectmatig werken, werkbaas, vakbaas, beheerbaas

Beheerders

Stakeholders projecten, stakeholderanalyse, Stakeholdermanagement, project

Beheersaspecten

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Beheersaspecten, projectspecifiek

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Beheersaspecten, standaard

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Beheersing

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Beheersingsproces

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Beherende baas

Drie bazen projectmatig werken, werkbaas, vakbaas, beheerbaas

Belanghebbenden

Stakeholders projecten, stakeholderanalyse, Stakeholdermanagement, project

Belbin

Projectteam, teamsamenstelling, teambuilding, samenstellen team, project
Best practice Best practice, body of knowledge en taakvolwassenheid
Bestuur Bestuurders en projecten, hun positie en machteloosheid
Blauwdruk Blauwdrukken en functieomschrijvingen, ga er niet te ver mee
Calamiteiten Het niet planbare, onverwachte zaken en calamiteiten in projecten

Certificering

Kwaliteitsborging, ISO, kwaliteit, handboek, projectplan, afwijken
Chaos Complexiteit en projecten, twijfel, chaos en afwijken

Communicatie

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten, Belang projectomgeving projecten, krachtenveld, omgevingsanalyse, Stakeholders projecten, stakeholderanalyse, Stakeholdermanagement, project, Social media
Complexiteit Complexiteit en projecten, twijfel, chaos en afwijken, Holisme en projectmangement. Complexiteit en gecompliceerdheid

Comptabel systeem

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Contractbewaking

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten
Control Control en projectcontrol, een herhalende discussie
Controle Bestuurders en projecten, hun positie en machteloosheid

Cost Performance Report

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten
Cultuur Projectenwerk en organisatiecultuur. Cultuur kennen en aanvaarden

Daadkracht

Daadkracht slagkracht projectmatig werken, projectmanagement
Decompositie Work Breakdown Structure, Projectdecompositie of Werkstructuur
Diensten Diensten in projecten. beperkingen van de WBS
Dilemma's Dilemma's, processen en projecten
Directheid Directheid, indirectheid en projecten; de omweg naar succes
Doelstellingen Fuzzy en Smart en de relatie met projectmanagement en procesmanagement
Draagvlak Draagvlak. CreŽren van draagvlak is te pretentieus

Earned Value Analysis

Earned Value Analysis (EVA), Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Eisen

Projectresultaat. Eisen, randvoorwaarden, uitgangspunten, achterliggende doelen, project

Enneagram

Projectteam, teamsamenstelling, teambuilding, samenstellen team, project
Ervaring Ervaringsstadia van projectleiders
EVA Earned Value Analysis (EVA)
Evaluatie Projectevaluatie, het evalueren van ervaringen in projecten

Faseren

Faseren projecten, standaardfasering, fasering, theorie, praktijk

FinanciŽle systeem

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Financiering

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten
Fouten Fouten, risico's en onvoorzien
Fragiliteit Fouten, risico's en onvoorzien

Functies

Functies project, projectleider, projectcontroller, ontwerpleider, Blauwdrukken en functieomschrijvingen, ga er niet te ver mee
Functieomschrijvingen Blauwdrukken en functieomschrijvingen, ga er niet te ver mee
Fuzzy Fuzzy en Smart en de relatie met projectmanagement en procesmanagement

Gebruikers

Stakeholders projecten, stakeholderanalyse, Stakeholdermanagement, project
Gecompliceerdheid Holisme en projectmangement. Complexiteit en gecompliceerdheid

Geld

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Geschiedenis

Projectmanagement, algemene introductie projectmatig werken

Geschiedenis projectmanagement

Projectmanagement, algemene introductie projectmatig werken

Goedkeuringen

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Groep

Projectteam, teamsamenstelling, teambuilding, samenstellen team, project

Grondverwerving

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten
Grote projecten Grote projecten, tweede kameronderzoek

Het

Individu, groep, het-kant projectmatig werken

Heterogeniteit

Projectteam, teamsamenstelling, teambuilding, samenstellen team, project
Holisme Holisme en projectmangement. Complexiteit en gecompliceerdheid
Indirectheid Directheid, indirectheid en projecten; de omweg naar succes

Individu

Individu, groep, het-kant projectmatig werken

Informatie

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Inhoud

Projectinhoud, vakinhoudelijke kant project, projectmatig werken
Innovatie Innovatie en projectmanagement, een onmogelijke combinatie?

Instrumenten

Projectbeheersing, projectcontrol, Tijd, Geld, Kwaliteit, Organisatie, Informatie

Integratie

Ontwerpintegratie, integreren vakinhoudelijke aspecten projectresultaat
Interne omgeving Interne omgeving, omgevingsmanagement binnen projectorganisaties

ISO

Kwaliteitsborging, ISO, kwaliteit, handboek, projectplan, afwijken

Jaarbegroting

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Jaarschijf

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Kasritmes

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten
Klassiek Projectmanagement Klassiek Projectmanagement

Know-what

Projectenpiramide, knowwhat, knowhow, knowwhy, projectmanagementmodel, projecten

Know-what

Projectenpiramide, knowwhat, knowhow, knowwhy, projectmanagementmodel, projecten

Know-why

Projectenpiramide, knowwhat, knowhow, knowwhy, projectmanagementmodel, projecten

Kostenbewaking

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten, Sunk Costs

Krachtenveldanalyse

Stakeholders projecten, stakeholderanalyse, Stakeholdermanagement, project
Kritische succes factoren Projectsucces, eisen en randvoorwaarden aan projecten

Kwaliteit

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging, ISO, kwaliteit, handboek, projectplan, afwijken

Leider

Projectleider, project, leider, belang leiderschap projecten

Leiderschap

Projectleider, project, leider, belang leiderschap projecten,
Vaardigheden van de projectleider, leiderschap, doel- en relatiegerichtheid
,
www.markensteijn.com/leiderschap.htm
Lijnmanagement Lijnmanagement en projecten. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van het lijnmanagement
Lijnmanager Lijnmanagement en projecten. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van het lijnmanagement
Management www.markensteijn.com/management.htm

Mandaat projectleider

Mandaat projectleider, bevoegdheid, bevoegdheden, mandatering projectmanager

MBTI

Projectteam, teamsamenstelling, teambuilding, samenstellen team, project

Meerjarenbegroting

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Meerwerk

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Minderwerk

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten
Mintzberg Mintzberg en projectmanagement
Nul-scenario's Nul scenario's

Omgeving

Belang projectomgeving projecten, krachtenveld, omgevingsanalyse, Interne omgeving, omgevingsmanagement binnen projectorganisaties

Omgevingsanalyse

Belang projectomgeving projecten, krachtenveld, omgevingsanalyse
Omgevingsmanagement Belang projectomgeving projecten, krachtenveld, omgevingsanalyse, Interne omgeving, omgevingsmanagement binnen projectorganisaties

Omwonenden

Belang projectomgeving projecten, krachtenveld, omgevingsanalyse
Onderuitputting Onderuitputting

Ontwerpintegratie

Ontwerpintegratie, integreren vakinhoudelijke aspecten projectresultaat

Ontwerpleider

Ontwerpleider, ontwikkelen projectinhoud, inhoud projecten, ontwerp
Onverwachte zaken Het niet planbare, onverwachte zaken en calamiteiten in projecten
Onvoorziene zaken Het niet planbare, onverwachte zaken en calamiteiten in projecten; Fouten, risico's en onvoorzien

Opdrachtgever

Opdrachtgever, initiatiefnemer, risiconemer project, resultaat, formuleren doelstellingen

Opdrachtgever, ambtelijk

Opdrachtgever, initiatiefnemer, risiconemer project, resultaat, formuleren doelstellingen

Opdrachtgever, bestuurlijk

Opdrachtgever, initiatiefnemer, risiconemer project, resultaat, formuleren doelstellingen

Opdrachtgever, formeel

Opdrachtgever, initiatiefnemer, risiconemer project, resultaat, formuleren doelstellingen

Opdrachtgever, gedelegeerd

Opdrachtgever, initiatiefnemer, risiconemer project, resultaat, formuleren doelstellingen

Opdrachtgever, intern

Opdrachtgever, initiatiefnemer, risiconemer project, resultaat, formuleren doelstellingen

Organisatie

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten, Interne omgeving, omgevingsmanagement binnen projectorganisaties
Organisatiecultuur Projectenwerk en organisatiecultuur. Cultuur kennen en aanvaarden
Overmoed Fouten, risico's en onvoorzien

Planning

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Planningen

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

PM3-model

www.markensteijn.com/het_pm3_model.htm

Praktijken Best practice, body of knowledge en taakvolwassenheid
Prince2 Richtlijnen
Procedures Richtlijnen

Proces

Proceskant projectmanagement, proces, processen, project, rol projectleider, Dilemma's, processen en projecten

Procesmanagement

Proceskant projectmanagement, proces, processen, project, rol projectleider, Dilemma's, processen en projecten
Professionals Projectleiderschap is vakmanschap, vakmensen zijn professionals

Programmamanagement

Projectmanagement, algemene introductie projectmatig werken

Projectadministratie

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Projectbudget

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten
Projectcommunicatie Belang projectomgeving projecten, krachtenveld, omgevingsanalyse, Social media

Projectcontrol

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten, Control en projectcontrol, een herhalende discussie

Projectcontroller

Rol projectcontroller projecten, functie, projectbeheersing, beheersaspecten
Projectdecompositie Work Breakdown Structure, Projectdecompositie of Werkstructuur
Projectenorganisatie Werken in projecten
Projectevaluatie Projectevaluatie, het evalueren van ervaringen in projecten

Projectfuncties

Functies project, projectleider, projectcontroller, ontwerpleider
Projectgeheugen Projectgeheugen. Het belang van het koesteren van oud-projectmedewerkers

Projectinhoud

Projectinhoud, vakinhoudelijke kant project, projectmatig werken

Projectkostenbewaking

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Projectleider

Projectleidersrol projecten, rol functie projectleider project

Projectmanagement

Projectmanagement, algemene introductie projectmatig werken

Projectmatig werken

Projectmanagement, algemene introductie projectmatig werken
Project maturity Project maturity (projectvolwassenheid), meer procedures is niet volwassener

Projectomgeving

Belang projectomgeving projecten, krachtenveld, omgevingsanalyse; Draagvlak. CreŽren van draagvlak is te pretentieus

Projectorganisatie

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten; Lijnmanagement en projecten. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van het lijnmanagement

Projectplan

Projectplan, plan, aanpak project, projecten
Projectraming Projectraming, SSK-raming en SSK-systematiek

Projectresultaat

Projectresultaat. Eisen, randvoorwaarden, uitgangspunten, achterliggende doelen, project; Directheid, indirectheid en projecten; de omweg naar succes
Projectscope Scope, vaststellen scope, scopebeheer, scopewijzigingen,wijzigingen
Project Start Up Project Start Up, PSU
Projectsucces Projectsucces, eisen en randvoorwaarden aan projecten

Projectteam

Projectteam, teamsamenstelling, teambuilding, samenstellen team, project

Projecttijdbeheersing

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten
Projectvolwassenheid Project maturity (projectvolwassenheid), meer procedures is niet volwassener

Projectwijzigingen

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten
PSU Project Start Up, PSU
Raming Projectraming, SSK-raming en SSK-systematiek
Regels Richtlijnen

Resultaat

Projectresultaat. Eisen, randvoorwaarden, uitgangspunten, achterliggende doelen, project
Richtlijnen Richtlijnen

Risicobeheersing

Risico's projectmatig werken, risico, risicomanagement projecten

Risicomanagement

Risico's projectmatig werken, risico, risicomanagement projecten; Fouten, risico's en onvoorzien
Scenario's Nul scenario's

Scope

Scope, vaststellen scope, scopebeheer, scopewijzigingen,wijzigingen

Scopewijzigingen

Scope, vaststellen scope, scopebeheer, scopewijzigingen,wijzigingen

S-krommen

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Slagkracht

Daadkracht slagkracht projectmatig werken, projectmanagement
Smart Fuzzy en Smart en de relatie met projectmanagement en procesmanagement
Social Media Social media
SSK-raming Projectraming, SSK-raming en SSK-systematiek
SSK-systematiek Projectraming, SSK-raming en SSK-systematiek

Stakeholder

Stakeholders projecten, stakeholderanalyse, Stakeholdermanagement, project; Draagvlak. CreŽren van draagvlak is te pretentieus

Stakeholderanalyse

Stakeholders projecten, stakeholderanalyse, Stakeholdermanagement, project

Sturing

Sturing. Algemeen, projecten, sturen project, sturingsopgave
Sturingsdilemma Bestuurders en projecten, hun positie en machteloosheid
Stuurgroep Stuurgroep en besluitvorming, sturen of gestuurd worden
Succes Projectsucces, eisen en randvoorwaarden aan projecten
Sunk costs Sunk Costs
Systemen Richtlijnen

Teambuilding

Projectteam, teamsamenstelling, teambuilding, samenstellen team, project
Teamontwikkeling Werken in projecten

Teamrollen

Projectteam, teamsamenstelling, teambuilding, samenstellen team, project

Teamsamenstelling

Projectteam, teamsamenstelling, teambuilding, samenstellen team, project

Tijd

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Typeringen mensen

Projectteam, teamsamenstelling, teambuilding, samenstellen team, project
Vaardigheden Vaardigheden van de projectleider, leiderschap, doel- en relatiegerichtheid

Vakbaas

Drie bazen projectmatig werken, werkbaas, vakbaas, beheerbaas

Vakinhoud

Projectinhoud, vakinhoudelijke kant project, projectmatig werken, Vaktechneuten of...? Waarom vakinhoudelijke kennis voor een projectleider een prť is
Vakman(schap) Projectleiderschap is vakmanschap, vakmensen zijn professionals
Vaktechneut Vaktechneuten of...? Waarom vakinhoudelijke kennis voor een projectleider een prť is, Projectleiderschap is vakmanschap, vakmensen zijn professionals
Verantwoordelijkheid Autonomie, bevoegdheid, verantwoordelijkheid, verantwoording afleggen
Verantwoording Autonomie, bevoegdheid, verantwoordelijkheid, verantwoording afleggen

Vergunningen

Stakeholders projecten, stakeholderanalyse, Stakeholdermanagement, project
Vertrouwen Terug naar vertrouwen
Verwachtingen Verwachtingenmanagement, over de betekenis van verwachtingen in projecten
Volatiliteit Fouten, risico's en onvoorzien
Volwassenheid Project maturity (projectvolwassenheid), meer procedures is niet volwassener

Voortgangsbewaking

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten
WBS Work Breakdown Structure, Projectdecompositie of Werkstructuur, Diensten in projecten. beperkingen van de WBS

Weg

Weg, werkwijze projecten, knowhow, manier werken, aanpak project; Directheid, indirectheid en projecten; de omweg naar succes

Werk

Werk, kunde projecten, knowwhat, vakkunde, vakkennis, project
Werken in projecten Werken in projecten

Werkbaas

Drie bazen projectmatig werken, werkbaas, vakbaas, beheerbaas
Werkstructuur Work Breakdown Structure, Projectdecompositie of Werkstructuur

Wijzigingen

Projectcontrol, projectbeheersing, beheersing project, projecten

Wil

Wil, emotie projecten, knowwhy, beÔnvloeding, beÔnvloeden, betrokkenen, projectmedewerkers
Work Breakdown Structure Work Breakdown Structure, Projectdecompositie of Werkstructuur, Diensten in projecten. beperkingen van de WBS
 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 07 december 2015