Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Functies

Creatie en functies

In de figuur is de creërende factor verbeeld.

Creatie komt uit de basis en gaat naar de top, naar het resultaat dat succesvol moet zijn.

 In dit plaatje zijn de ribben anders benoemd dan in het model:

De rib van het proces is benoemd met de term leiderschap;

De beheersrib heeft de naam projectcontrol gekregen;

De inhoudelijke rib is benoemd met het woord ontwerpintegratie.

Bij grotere en complexere projecten is vaak een functiescheiding te vinden die samenhangt met de aard van de ribben. In de volgende figuur zijn verschillende rollen die daarbij zijn te onderscheiden benoemd.

Het proces en het leiderschap zijn het primaire domein van de projectleider;

Het beheer en de projectcontrol zijn het domein van de projectcontroller;

De inhoudelijke kant en de ontwerpintegratie zijn het domein van de ontwerpleider.

Drie functies (of rollen) die goed moeten worden ingevuld om tot een succesvol projectresultaat te komen. Aan elk van de drie functies kan bij een groot project weer een heel team hangen.
In de allerkleinste projecten worden alle rollen, functies, domeinen of hoe je ze ook anders kunt benoemen ingevuld door één persoon. De invulling van alle ribben zal niet altijd even zwaar zijn. Bij kleine projecten domineert doorgaans de vakinhoudelijke kant. Ook moeten de andere ribben wel aandacht krijgen wil het project echt succesvol zijn.

November 2004

Toevoeging:

Rijkswaterstaat onderscheidt tegenwoordig in het zogenaamde IPM-model (Integrale Project Management)  vijf verschillende rollen:

De projectmanager;

De manager projectbeheersing;

De omgevingsmanager;

De technisch manager;

De contractmanager.

Enkele van deze rollen zijn gemakkelijk in het pm3-model te herkennen.

De projectmanager is evident gelijk aan de projectleider.
De manager projectbeheersing is gelijk aan de projectcontroller.
De technisch manager is gelijk aan de ontwerpleider.

Dan zijn er twee rollen die niet direct te spiegelen zijn. Dat gaat om de omgevingsmanager en de contractmanager. Dat komt omdat de taken die bij die rollen horen in het PM3-model thuis horen bij de projectleider. Waarbij de projectleider er natuurlijk altijd voor kan kiezen om deze taken te delegeren bij grotere projecten.

Januari 2015

Aanvullende informatie op deze website

Projectleider
Over de rol van de projectleider.

Ervaringsstadia
Projectleiders maken diverse stadia door in hun carrière, Het is zaak hier rekening mee te houden in projectorganisaties.

Ontwerpleider
Over de rol van de ontwerpleider.

Projectcontroller
Over de rol van de projectcontroller.

Projectcontrol / projectbeheersing
Wat is projectcontrol of projectbeheersing? 

Drie_bazen
De drie bazenrollen in het projectmatig werken.

Aanvullende informatie op internet

Informatie over het IPM-model van Rijkswaterstaat:
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/werken_projecten/integraal_projectmanagement/

Algemene informatie

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 06 december 2015