Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Functies

Ontwerpleider

De ontwerpleidersrol is gesitueerd op de ribbe van de inhoud, ingebed tussen “wil” en “werk”. De ontwerpleider heeft als taak om een dusdanig resultaat te ontwerpen en realiseren dat allerlei eisen erin zijn waargemaakt. Daarbij moeten soms (of is het vaak?) tegenstrijdige eisen op een aanvaarbare manier in het ontwerp worden geďntegreerd. De ontwerpleider moet de arbeid van verschillende disciplines integreren en de belangen vanuit die disciplines en van andere eisers (bijvoorbeeld van vergunningverleners) bedienen. De “werk”-zijde van de ontwerpleider staat voor de arbeid die hij moet integreren, de “wil”-zijde voor de belangen die hij moet behartigen. Bij dit laatste moet hij de wil van eisers bespelen om hen zijn resultaten te doen aanvaarden, ook al voldoen ze niet voor honderd procent aan hun eisen.

De ontwerpleidersrol

De ontwerpleider is degene die zorgt voor de vakinhoudelijke afstemming. De ontwerpleider bundelt de verschillende disciplines. De ontwerpleider zorgt voor inhoudelijke afstemming met aangrenzende of anderszins relevante projecten. De meeste ontwerpleiders zijn echte doeners, praktisch en pragmatisch van instelling en kunnen goed improviseren.

In technisch georiënteerde projecten wordt deze rol vaak ingevuld door een speciaal daarmee belaste medewerker.

In veel andere projecten maakt ontwerpintegratie deel uit van de taken van de projectleider. Zelfs in projecten waar ontwerpleiders zijn benoemd zijn projectleiders nog steeds veel bezig met de inhoud. In projectmatig werken wordt de inhoud doorgaans gevat binnen het begrip kwaliteit. Ik zie kwaliteit binnen de trits TGKIO zuiver als beheersaspect. Kwaliteit gaat over het definiëren van de eisen aan het eindresultaat en over het toetsen daarvan. Het realiseren van die inhoud is een taak op zich. In mijn ervaring is dit hetgeen waar de projectleider het grootste deel van de tijd mee bezig is. Teamleden zijn bijna met niets anders bezig zijn, dan met de inhoud. Uiteindelijk draait elk project om de inhoud!

November 2004

 

Aanvullende informatie op deze website

 

Aanvullende informatie op internet

 

Algemene informatie

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 06 december 2015