Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Resultaat

Het projectresultaat

Probleem en ideeŽn. 1
Eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden. 1
  
Eisen. 1
  
Uitgangspunten en randvoorwaarden. 1
Achterliggende doelen. 1

Probleem en ideeŽn

Als er sprake is van een probleem dan ontstaan er ideeŽn om dat op te lossen. Een bestaande situatie moet zondanig worden veranderd dat het probleem wordt opgelost. De ideeŽn vormen potentiŽle oplossingen. Ieder project begint met (soms vage) ideeŽn. Bij de start moet er voor worden gewaakt dat er niet te snel in oplossingen worden gesprongen. Dat belemmert de creativiteit en maakt de kans groot dat niet de beste oplossing wordt geÔmplementeerd.

Eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden

In de initiatieffase worden de ideeŽn omgezet in eisen. Daarnaast worden ook uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd.

Eisen

Eisen zijn criteria waar het eindresultaat aan moet voldoen. Het zijn de specificaties. Deze eisen worden iedere fase concreter gedefinieerd.

Eisen kunnen functioneel of operationeel van aard zijn. Vanuit beheer en onderhoud kunnen ook beperkingen aan een ontwerp worden opgelegd. Dit worden vaak ontwerpbeperkingen genoemd.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Uitgangspunten zijn die zaken die door het project als basis moeten worden meegenomen. Een uitgangspunt is iets waar het project niet omheen kan. Het is een vertrekpunt.

Randvoorwaarden zijn zijdelingse beperkingen aan het project. Randvoorwaarden stellen eisen aan het project die vanuit het project niet kunnen worden beÔnvloed.

Het verschil tussen eisen en randvoorwaarden is niet altijd even sterk, vandaar dat ik ze hier onder een kopje plaats.

Ook de verwachtingen van de opdrachtgever kunnen als randvoorwaarde worden gezien. Aandacht voor verwachtingen is essentieel om projectsucces te bereiken.

Achterliggende doelen

Achter het project en het beoogde projectresultaat liggen altijd andere doelen. Het doel achter het doel. Er was immers een probleem dat met het project moest worden opgelost?!
Het is belangrijk dit achterliggende doel helder te hebben. Vaak zijn die achterliggende doelen van belang als er tussentijds over onderdelen moet worden beslist. Het achterliggende doel kan bepalend zijn voor inhoudelijke keuzes. Vaak moeten ook afwegingen worden gemaakt tussen tijd, geld en kwaliteit. Een betere kwaliteit vergt vaak meer geld en soms ook meer doorlooptijd. Als het kwaliteit bij het achterliggende doel zwaar telt dan moet daar in het project ook het zwaartepunt liggen. Zo kan ook tijd of geld vanuit het achterliggende doel het zwaarst wegen.

November 2004

 

Aanvullende informatie op deze website

Projectmanagement algemeen
Algemene uitleg over projectmatig werken.

De projectinhoud
Over de inhoudelijke kant van het project.

Scope
Over projectscope en de beheersing daarvan.

Verwachtingenmanagement
Over de betekenis van verwachtingen in projecten.

Ontwerpintegratie
Over het bijeen brengen van alle eisen, randvoorwaarden en belangen.

Ontwerpleider
Over de rol van de ontwerpleider bij het tot stand brengen van het projectresultaat.

Projectsucces
Wat maakt een projectsuccesvol?

Draagvlak
Het creŽren van draagvlak is te pretentieus. Projectleiders zijn vaak slechts passanten in een specifieke projectomgeving.

Complexiteit en projecten
Over chaos en complexiteit in projecten, over twijfels, heroverwegingen en afwijkingen.

Vaktechneuten of...?
Waarom inhoudelijke kennis van een project zo belangrijk is.

Terug naar vertrouwen
Over de rol van vertrouwen in projecten.

SMART en FUZZY
Over het SMART- en het Fuzzy-principe en de relatie daarvan met projectmanagement.

Innovatie
Innovatie en projecten, een onmogelijke combinatie?

Directheid, indirectheid en projecten
Over de relatie tussen de ideeŽn van John Kay uit de "Omweg naar Succes" en projectmatig werken.

Aanvullende informatie op internet

Het plan is niet het gerecht
Vaak wordt er teveel tijd en aandacht aan het opstellen en verfijnen van projectplannen besteed.

http://www.markensteijn.com/smart.htm
Stop SMART, be FUZZY! Over de gevaren van SMART-doelstellingen.

Algemene informatie

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 06 december 2015