Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Inhoud

De projectinhoud

De ribbe van de inhoud ligt tussen de zijden van de wil en het werk. Het inhoudelijke resultaat van een project wordt bepaald door de wil van velerlei participanten en andere belanghebbenden enerzijds en de verrichte werkzaamheden anderzijds.
De ribbe ontspringt aan de hoek van het individu. Ieder draagt op zijn eigen wijze, met zijn eigen wil en door de door hem verzette arbeid bij aan de inhoud van het project.

Vakinhoud. 1
Leiderschap en materiedeskundigheid. 1

Vakinhoud

Het instrumentarium voor projectmatig werken negeert de vakinhoudelijke kant. Door de vakinhoud een plaats te geven in het model krijgt het de waardering die het verdient.

Er bestaan geen projecten zonder een vakinhoudelijke kant. Zonder inhoudelijke kant valt er niets te managen, zwemmen projectleiders in een virtueel aquarium waarvan ze de functie niet kennen. Ze zien grenzen (glas!) maar weten niet dat het de wanden van een aquarium zijn. Ze zitten vol kennis van beheersinstrumenten, maar weten niet wat te beheersen. Kortom zonder inhoud weet een projectleider zich geen raad. Hij voelt zich in hoge mate overbodig. Wat hij dan ook is, natuurlijk.

Leiderschap en materiedeskundigheid

Voor een projectleider is de inhoud nog op een andere wijze van belang. Van een projectleider mag verwacht worden dat hij leiderschap vertoont.

En van de pijlers waarop leiderschap berust is materiedeskundigheid. Een projectleider moet ook daarom over kennis van de materie beschikken. Materiedeskundigheid is n van de functievereisten voor een projectleider.

Met materiedeskundigheid wordt niet bedoeld dat de projectleider de beste vakdeskundige moet zijn. Wel mag van hem worden verwacht dat hij over voldoende kennis van het vakgebied en de daarbij behorende omgeving weet dat hij de te voeren koers op een geloofwaardige manier kan bepalen. Van een leider wordt verwacht dat hij beschikt over visie. Het beschikken over materiedeskundigheid is een van de eigenschappen van de leider waarmee hij een visie kan ontwikkelen[i].

Uiteindelijk draait alles om de inhoud. Projectmatig werken is slechts een methode om die inhoud gestructureerd en beheerst te genereren of te behandelen.

November 2004


[i] Markensteijn, P.H., De legitimiteit van leiderschap ontrafeld, www.markensteijn.com/leiderschap_3.htm,  2001.

 

Aanvullende informatie op deze website

Leiderschap
Over leiderschap binnen projecten.

Werk
Beschrijving van de zijde van het werk, de kunde en de know-what.

Ontwerpintegratie
Over het integreren van eisen, verwachtingen en belangen tot n projectresultaat.

Vaktechneuten of...?
Waarom inhoudelijke kennis van een project zo belangrijk is.

Vakmanschap
Projectleiders zijn professionals; dat vraagt om vertrouwen en ruimte krijgen.

Aanvullende informatie op internet

http://www.markensteijn.com/10000_uur.htm
10.000 uur oefening (en projectmanagement)

http://www.markensteijn.com/leiderschap.htm
Pagina met overzicht van artikelen over leiderschap op de site "Leiderschap & Management".

Algemene informatie

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 06 december 2015