Share             

 

 

Leiderschap
Management
Projectmanagement
Test
Actueel
Terzijde
Overzicht artikelen
Boekbesprekingen
Deze website
Wie ben ik?

Links

Home
Contact
Sitemap
Logboek

Zoeken

Aanbevolen:

Boekbespreking

 

     

bol.com Partner

 


English pages

Terzijde

Over geldingsdrang

Een leraar Duits werd door een leerling aangesproken op een spelfout. Hoewel de spelfout evident was voor de gehele klas ontkende de leraar glashard een fout te hebben gemaakt. Later zette hij de klas aan het werk. Toen hij dacht onopgemerkt te blijven veegde hij de fout weg en herstelde het. Ieder stootte elkaar aan. Het lachen werd met moeite ingehouden.

Onfeilbaarheid

Sommige “leiders” denken dat het toegeven van een fout hun positie aantast. Zij denken dat onfeilbaarheid een noodzakelijke eigenschap van een leider behoort te zijn. Uit voorgaand voorbeeld zult u begrijpen dat de leraar Duits veel achting verspeelde en dat hij zeker geen achting won door zijn fout te verdoezelen. Had hij de fout ruiterlijk toegegeven dan was het voorval uit ieders geheugen vervlogen. Juist door zijn ontkenning kreeg het alle aandacht. Door zijn ontkenning en schijnbaar onopvallende verbetering herinner ik het mij vijfentwintig jaar later nog. En niet in het voordeel van de betreffende leraar.

Haantjesgedrag

Veel managers manifesteren zich nogal nadrukkelijk. Zij zijn voortdurend bezig hun positie, hun macht, te bewijzen. Zij zijn nadrukkelijk aan het woord in vergaderingen, zij willen er hun stempel op drukken. Zij laten hun stem horen als ze eigenlijk geen mening hebben. Zij nemen een standpunt in omdat ze denken dat het als zwak zal worden uitgelegd wanneer zij geen mening hebben. Zij pinnen zich vast op een onhoudbare mening, omdat ze denken dat toegeven hun positie schaadt. Zij maken zich voortdurend zorgen om hun positie, omdat ze die positie niet bekleden op basis van hun kennis en vaardigheden, maar omdat ze er zitten. Ze dwingen geen erkenning af door hun visie en handelen. Zij proberen erkenning af te dwingen op basis van “sterkte”. Hun sterkte is hun grootste zwakte. Ze zijn “sterk” waar ze met toegeven, flexibiliteit of invoelingsvermogen en begrip meer respect zouden afdwingen.

Een van de grootste ziekten van managers is hun geldingsdrang, ze denken dat het bij hun positie hoort dat zij zich voortdurend moeten laten gelden.

Effectief gedrag

Managers moeten zich altijd in dienst van het resultaat gedragen. Als alles goed loopt is er geen reden voor ingrijpen. Als ze zich op dat moment overbodig voelen omdat ze niets doen of te doen hebben is dat in zekere zin waar. Het is alleen niet erg. Een manager moet weten wanneer hij de dingen op hun beloop kan laten. Hij moet ook weten wanneer hij actie moet ondernemen. Die actie moet dan wel zinvol zijn en in dienst staan van het doel. Er mag geen sprake zijn van acties die bedoeld zijn om uiting te geven aan de daadkrachtigheid van de manager. Zo´n laatste soort activiteit wordt door medewerkers razendsnel als niet zinvol doorgeprikt.

Bergschenhoek, december 2002

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

 

Leiderschap
artikelen over dit onderwerp
Test
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Actueel
aandacht voor actuele onderwerpen
Terzijde
losse ideeën, overwegingen en beschouwingen
Management
artikelen over management
Projectmanagement

artikelen over projectmanagement
Overzicht
Een overzicht van alle artikelen op deze site
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
alle recente nieuwsbrieven
Wisseltjes
anekdotes over mijn kinderen en andere onderwerpen

Projectmanagementsite
website met allerlei informatie over projectmatig werken

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 

Copyright © 2001- 2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved.
Herzien/Revised: 13 juni 2015